fbpx

За нас

EnerGBg

Защо създадохме платформата за енергийно спестяване?

Ние сме млада българска компания, създадена в началото на 2017 година, но с над 10 годишен експертен опит в областта на енергийната ефективност. Създадохме платформата с амбицията да допринесем за повишаване на информираността на бизнеса и домакинствата за възможностите за финансиране на проекти за енергийна ефективност и изграждане на фотоволтаични инсталации, енергиен мониторинг, енергиен мениджмънт, автоматизация и др.

С платформата допринасяме за създаването на ново бъдеще в потреблението на енергия и създаването на една по-чиста среда за живеене.

ENERGBG е първият в България акредитиран разработчик ICP Industry Project Developer и е част от мрежата ICP Industry Project Developer Network.

Investor Confidence Project (ICP) е европейска инициатива за енергийна ефективност (EE), която има за цел да стандартизира процеса по разработване и документиране на проекти по енергийна ефективност, прилагайки най-добрите практики. ICP подпомага оценката на проекти за ЕЕ по отношение на енергийните им характеристики и гарантира на инвеститорите техническа и финансова целесъобразност на проектите.

Проекти, които отговарят на изискванията на ICP протоколите и са изготвени и верифицирани от акредитирани разработчици на проекти и специалисти за удостоверяване на качеството, се обозначават като –Investor Ready Energy Efficiency™ (IREE) проекти.

ICP ангажира инвеститори в Европа чрез инвестиционната си мрежа, разполагаща с 1,5 млрд. Евро наличен капитал за реализация на ICP проекти. Някои от тях предлагат и стимули за проекти с IREE.

Споделяйте добрите практики в Платформата за енергийно спестяване

Платформата за енергийно спестяване е отворена и позволява да споделяте вашия опит, впечатления, мнения и друга информация свързана с енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници.

Чрез споделяне на добри примери заедно можем да променим своето поведение и навици към по-рационално и природосъобразно потребление на енергийните ресурси в България.