fbpx

Водомери с дистанционно отчитане

„Моят дом е моята крепост“ са казали още древните римляни…

Живеем във време, в което се налага максимално да защитим дома си, като ограничим достъпа на външни и непознати лица.

Мина времето, когато се считаше за нормално през определен период от време непознати хора – инкасатори с фенерчета в ръка да навлизат в личното ни пространство за да отчитат водомерите. Веднъж инкасатори от ВиК и втори път инкасатори за отчитане на водомерите за топлата вода.

Често се случва и да отсъстваме от работа за да осигурим достъп на инкасаторите или да си правим сами самоотчет, което не изключва допускането на грешки и води понякога до нежелани последствия.

Недай си боже пък да забравим за предварително обявените ден и час, последствията от това са известни на всички. Начислява се служебен прогнозен разход, който в повечето случаи няма нищо общо с реалната  консумация. В крайна сметка, след изтичане на месеца със закъснение разбираме, че дължим пари на доставчика, без реално да сме изразходили начисленото количеството вода.

Като прибавим и това, че цената на водата непрекъснато се покачва и сметките за вода почти се изравниха със сметките за ток, все по-належащо е да се предприемат действия в тази посока.

За кого се прави отчитането на водомерите понастощем?

Ясно е за всички, че отчитането на водомерите се прави единствено с цел фактуриране и последващо събиране на дължимите суми. Затова се отчита старо и ново показание за да се определи какво количество вода е изразходвана. Доставчикът не го интересува какво количество вода изразходвате и имате ли течове, напротив, колкото по-голям разход имате, толкова по-добре за доставчика.

Освен индивидуалните водомери в сградите – етажна собственост има и главни общи водомери. Те също се отчитат периодично, като разликата между общия главен водомер и индивидуалните водомери (загубите) се разпределят между живущите. Тези количества допълнително натоварват семейния бюджет и понякога се създават предпоставки за конфликти и недоволство.

Също така, при отдаването на имоти под наем или смяна на собственици, често се налага междинен извънреден отчет. В тези случаи се налага посещение от двама инкасатори, един за отчитане на топлия водомер и един за водата като количество. Естествено таксите за извънредното отчитане от инкасатори са за сметка на потребителите.

Успоредно с това ютилити компаниите харчат огромни суми за да плащат заплати на инкасатори, които да посещават домовете и да отчитат водомерите. Отчитането на водомерите ръчно от инкасатор не изключва също и допускането на човешки грешки, което допълнително поражда конфликти между доставчиците на вода и потребителите.

Защо е важно да следим дистанционно потреблението си на вода?

  • Водата е ценен природен ресурс, към който трябва да се отнасяме изключително отговорно
  • Цената на водата непрекъснато се покачва
  • Неправомерното използване на вода и манипулацията на водомерите е за сметка на останалите живущи в етажната собственост
  • Ежемесечното отчитане и прогнозното начисляване единствено за целите на фактурирането, само като разлика между ново и старо, не дава достатъчно информация и респективно не помага на живущите да управляват разходите си и да спестяват
  • Често осигуряването на ежемесечен достъп до имотите за отчет на водомерите създава дискомфорт на живущите
  • Липсата на информация за възникнали течове и аварии понякога струва доста скъпо на собствениците и още много други причини.

Има ли решение и за кого е подходящо?

Дистанционното измерване на потреблението на вода вече е напълно възможно със съществуващите технологии и то в реално време 24/7 часа в денонощието.

Интелигентната система за дистанционен контрол на водата, производство на чешките компании Energomonitor&Bonega е едно такова техническо решение.

Тя е приложима, както за отделни домакинства в еднофамилни и многофамилни сгради, така и за домакинства в сгради – етажна собственост, административни сгради, бизнес сгради, предприятия и др. Реално няма ограничение в това колко водомера могат да се отчитат дистанционно. Всеки има право да избере този начин на отчитане и контрол с цел да пести водни ресурси.

Системата се състои от една централна базова станция Homebase (Gateway), водомери с импулсен изход и безжични радиопредаватели.

Изключително важно, но не е задължително, да се придвиди и валидиращ водомер, който се монтира след главния общ водомер. Валидиращият водомер има предназначението да регистрира в реално време разликата в консумацията между индивидуалните апартаментни водомери и общия водомер монтиран в общите части, които представляват т.н. технически загуби. Валидиращият водомер също така дава възможност за сравнение на консумацията на вода с водомера на доставчика на комунални услуги и осъществяване на контрол от страна на живущите. Практиката показва доста случаи, когато оплакванията за общите водомери са оправдани. Понякога, разликата между главния водомер и индивидуалните апартаментни водомери се намалява от първоначалните 25% до 2% или 3%.

Как работи?

Една Homebase може да покрие до 5 етажа като обхват. Необходимо е само да бъде свързана с интернет и ел. захранване до 230V. Има опция и за работа със SIM карта. Тя е изключително енергийно ефективна, защото консумира < 2W. Безжичните радиопредаватели получават информация от импулсните сензори на водомерите чрез кабелна връзка и ги препращат безжично към Homebase. Homebase може да получава безжична информация от до 1800 радиопредавателя. Радиопредавателите могат да обслужват до два водомера съответно за топла и студена вода. Животът на батериите е до 5 години.

Администраторски панел

Достъпът до данните се осъществява чрез web базирана платформа, която визуализира по ясен и разбираем начин измерените данни. Освен индивидуален достъп до данните, интерфейсът осигурява и администраторски панел, който обобщава цялото потребление от индивидуалния и общия водомер в сградата и осигурява възможност за извличане и експортиране на обобщени данни и изпращането им към доставчиците на комунални услуги за последващо фактуриране. Представителите на етажната собственост могат да определят представител (касиер или домоуправител), който да има ангажимента да експортира и изпраща ежемесечно обобщени данни на фирмите за комунални услуги информация за потреблението на вода за цялата етажна собственост.

Изпращането на данните от Homebase към защитените сървъри се осъществява посредством LAN връзка със съществуващата в сградата интернет мрежа или чрез GSM модем съдържащ SIM карта. Достъпът до данните се осъществява дистанционно през web платформата или приложението от всеки компютър, таблет или смартфон.

Това помага, както на доставчиците да пестят от заплати за инкасатори, така и на потребителите да бъде активен участник при взимането на информирани решения за оптимизация на неговото потребление.

Моментално откриване на течове на вода

Интерактивната визуализация помага за незабавно определяне на източника на изтичане на вода във всеки апартамент или в общите части. Може да се идентифицира технически проблеми във водопроводната мрежа, течове или опити за измама. Алармите по имейл осигуряват сигурност и спокойствие на живущите и всичко е под контрол.

Подробна история на данните

Всички исторически данни се съхраняват на защитени сървъри. Това позволява да се таксува наемател за консумация на вода за определен период от време, различен от месечното фактуриране. Всички генерирани данни са собственост на потребителите.

Актуална информация в реално време

Разходите за консумацията на вода се преизчисляват на всеки 5 минути. Респективно веднага се виждат разходите за вода, което увеличава мотивацията за пестене на вода и елиминиране на постоянни течове.

Дистанционното отчитане на водата разрешава конфликти

Дистанционното отчитане осигурява информация за консумацията на вода, дори без да се влиза в даден апартамент. Това може да се използва за разрешаване на конфликти с проблемни собственици или наематели.

Измерване на консумацията на вода в недостъпни места

Интелигентните водомери позволяват извършване на отчет дори в изоставени или неизползвани апартаменти. Често течовете в необитаемите апартаменти от отворени или повредени кранове се отразяват на показанията на общия водомер и се плащат от всички живущи в сградата.

Интелигентен воден клапан

Към всеки водомер като опция може да се свърже и интелигентен клапан за вода. Той автоматично се затваря, когато се установи изтичане на вода или друга аварийна ситуация (дори без интернет връзка).

Всеки може да поеме контрол върху сметките си за вода с „умните“ водомери с дистанционно отчитане

Пасивното наблюдение само чрез отчитане на показанията единствено за целите на фактурирането и последващото заплащане (само като разлика ново-старо показание) не позволява проследяване на динамиката на потребление и активен контрол върху сметките. Реално всички наводнения и течове в имотите са изцяло за сметка на домакинствата и липсата на навременна и актуална информация е една от причините за това.

В много европейски страни дистанционното отчитене вече е задължително. Такова е и изискването на Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 25-ти октомври 2012 относно Енергийната ефективност, изменение на Директиви 2009/125/EC и 2010/30/EC и отменящи Директиви 2004/8/EC И 2006/32/EC (в сила от 1 януари 2017 г.).

Колко струва един водомер с дистанционно отчитане?

Инсталацията на водомер с дистанционно отчитане несъмнено е свързана с инвестиции, надвишаващи обикновения водомер. Оскъпяването идва от това, че за да се визуализират измерените данни е необходима web базирана платформа, лиценз за използване на платформата, съхранение на данните, изпращане на аларми при отклонения от обичайното потребление и др.  Средната инвестиция за един водомер с дистанционно отчитане зависи от това дали е за битови или промишлени нужди и от това за колко време е лиценза, какви услуги са включени в пакета и т.н.

Искам да знам повече!

Ако искате да научите как можете да наблюдавате дистанционно потреблението си на вода в реално време, не се колебайте да се свържете с нас чрез формата за контакт или на телефан: 0889 969 505.

Запознат съм и приемам политиката за поверителност на сайта www.energbg.com.

You May Also Like

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

БългарскиEnglish