fbpx

Консумацията на енергия за отопление на дома, от какво зависи?

От какво зависи разхода за отопление на дома?

Разходите за отопление на дома заемат съществен дял от семейния бюджет. Защо е така? Под въздействие на физичните закони за топлопренос, температурата вътре в дома и температурата отвън постоянно се стремят към изравняване. Затова през зимата се нуждаем от отопление, а през лятото от охлаждане. Чрез отоплителните уреди ние се стремим да създадем комфорт вътре в нашите домове, с което да компенсираме създаденият ни от външния климат дискомфорт през зимата. По този начин разходите за отопление през зимата формират съществен дял от нашия бюджет. Мина времето, когато цените на енергията и горивата бяха ниски и единственият начин за регулиране на температурата в нашите домове беше да отворим прозорците. С нарастването на цените, все повече се замисляме за това как да си осигурим по-ефективен начин за осигуряване на комфорта от който се нуждаем и да пестим от сметките за енергия.

Защо за отопление на една и съща жилищна площ са необходими различни количества енергия и средства?

Всеки дом има своята специфика. Потребната енергия необходима за затопляне на една и съща жилищна площ е различна за различните жилища и зависи от няколко фактора.

Това са:

 • местонахождението на сградата, населеното място;

 • годината на въвеждане на сградата в експлоатация;

 • типа строителство;

 • типа на сградата-къща или блок;

 • площта на жилището;

 • местонахождението на жилището в сградата, етажа;

 • слънцегреенето;

 • режимът на обитаване;

 • броят живущи в него;

 • системите за отопление и вентилация, които използва;

 • състоянието на дограмата;

 • има ли топлоизолцация или не;

 • използва ли възобновяеми източници;

 • електроуредите, които употребява;

 • др.

Тези и много други фактори, определят индивидуалната енергийна характеристика на сградата и на дома. В тази връзка и потенциалът за енергийно спестяване е различен за всяко домакинство и всяка сграда.

Как могат да се подобрят енергийните характеристики на сградата и дома?

За да намалите сметката за отопление на дома, без да нарушавате своя комфорт през зимата, е необходимо на първо място да ограничите максимално  загубите на топлина през външните ограждащи повърхнини на вашето жилище. Представете си го като да облечете „палто“ на своя дом. По този начин ще съхраните внесената в жилището топлина чрез вашата отоплителна инсталация.

Колкото повече граничещи с външния въздух или с неотопляеми помещения повърхности имате, като външни стени, покрив, дограма, под, толкова повече ще бъдат и загубите през тях.

На второ място е необходимо да помислите за подходяща дограма. Колкото по-добре е уплътнена дограмата (врати и прозорци) и с по-нисък коефициент на топлопреминаване е стъклопакетът, толкова по-добри топлоизолационни качества има.

Реализацията на гореспоменатите дейности може да ви осигури намаляване на сметките за отопление с над 50%.

Как може да се намалят загубите на енергия?

Намаляването на загубите през външните повърхнини се постига чрез топлинната изолация. Желателно е топлоизолацията да се положи отвън и да се защити с подходяща външна мазилка, тъй като по този начин се ограничава неблагоприятното въздействие на външния климат, като ниски температури, дъжд, вятър, пропуски на студен въздух през носещите бетонни конструкции на сградата, ъглите на прозорците и др.

Изолирайте с помощта на специалист всички граничещи с външния въздух повърхности на вашия дом!

 • Ако живеете в апартамент среден етаж, това са външните ви стени;

 • Ако живеете в апартамент на последен етаж е необходимо да изолирате, освен външните стени и покривната плоча, тъй като загубите през покрива са най-големи;

 • Ако живеете на първи етаж над неотопляеми помещения, като мазета,  сутерени и др. е необходимо,  освен външните стени да направите изолация и на пода.

Ако самостоятелно сменяте дограмата си, имайте предвид, че изискванията за енергийна ефективност на стъклопакета са да има коефициент на топлопреминаване не по-висок от 1,4 W/m2К (Попитайте търговеца на дограма, какъв е коефициентът на топлопреминаване на стъклопакета, който ви предлага да купите! Изберете дограма с нискоемисионно стъкло, т.н. „К“ стъкло. Изисквайте сертификат в който тази информация да е налична). Ако нямате възможност да подмените дограмата с нова по-енергоефективна, я уплътнете максимално, за да ограничите изтичането на затоплен въздух през нея.

Как може да се контролират разходите за отопление при централно топлоснабдяване и газоснабдяване?

Ако сте на централно парно отопление от Топлофикация или се отоплявате на газ, то контролът върху консумацията на енергия може да се осъществява чрез термостатичните вентили и индивидуални разпределителни устройства. Те са задължителни за сгради многоетажна жилищна собсвеност в които се извършва дялово разпределение на енергията т.н. топлинно счетоводство. Отчитането на консумираната енергия е общо  за абонатната станция и се извършва по търговски прибор (топломер) ежемесечно.

Настройката на вентила позволява да се пропуска толкова топлина към радиаторите, колкото е необходима за осигуряване на зададената температура, след което той автоматично се затваря.

Вътрешните температури на жилищните помещения би следвало да са приблизително:

 • За дневни помещения като хол, трапезария, кухня от порядъка на 20-22 °C;

 • в банята 23-24 °C;

 • помещения като коридори, килери и др. е добре да се поддържа по-ниска температура приблизително 18-19°C.

За всяко помещение термовентила следва да се настрои индивидуално. Ако за едно помещение във вашия дом 3-та степен на вентила осигурява необходимата температура (комфорт), то в друго жилищно помещение в което искате същата температура, тази степен може да се окаже недостатъчна или да е над необходимото.

На пазара вече се предлагат и интелигентни термовентили, с които можете да спестите до 30 % от сметките си за отопление. Вижте как можете да модернизирате и направите дома си „умен“ и икономичен с помощта на новите технологии за „Умен дом“.

Какви могат да бъдат причините за недостатъчното отопление на помещенията, въпреки че вентилите са на максимум?

Ако сте избрали максималната степен на вентила и в помещението все още е студено, то причините за това биха могли да са:

 • Недостатъчната топлоизолация на жилището. Направете всичко възможно да ограничите загубите на топлина през помещението, което отоплявате;
 • Проверете изправността на радиатора, възможно е да се затопля само частично и да не излъчва достатъчно топлина. Възможно е радиатора да е затлачен (запушен). Обърнете се към специалист, който да констатира причината и да препоръча мерки за отстраняване на проблема. В многофамилни жилищни сгради вътрешната отоплителна инсталация е собственост на живущите. Отстраняването на проблема в радиатора ще ви осигури нужната температура в помещението;
 • Обезвъздушаването на радиаторите също е важно за ефективната им работа. Преди началото на всеки отоплителен сезон радиаторните вентили трябва да са отворени максимално за пълно обезвъздушаване на системата. Остатъчния въздух вътре може да влоши работата на радиатора и той да не излъчва достатъчно топлина.
 • Друга възможна причина може да бъде нарушената циркулация на топлоносителя, най-често това се наблюдава на последните етажи на многоетажните жилищни сгради.
 • Ако не откривате причината в гореизброените фактори, бихте могли да се обърнете към специалист, който да анализира конкретно вашия случай и да ви даде препоръки за отстраняване на проблема;
 • Когато отсъствате задълго от дома, оставете вентилите на функция против замръзване, по този начин ще предотвратите замръзването на водата в радиаторите и ще спестите енергия и пари.

You May Also Like

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.