fbpx

Сертифицирани инсталатори на ВЕИ

Дейностите по монтиране на слънчевите инсталации за битово горещо водоснабдяване и фотоволтаични системи до 10,8 kWp трябва да бъде извършвано от лице, притежаващо необходимата професионална квалификация за това.

Списък на лицата, придобили квалификация за монтажници на съоръжения за слънчеви фотоволтаични инсталации и слънчеви топлинни инсталации по чл. 21, ал. 1 от ЗЕВИ (Публичен регистър на АУЕР)

Списък с лицата е наличен на следния интернет адрес: https://www.seea.government.bg/bg/spisaci/2-uncategorised/9365-2-5-spisaci

Целият списък можете да изтеглите от тук: