fbpx

Кои фирми в България имат лиценз за безплатно извозване на излезли от употреба електроуреди?

Как и къде може да се предадат за рециклиране старите и излезли от употреба битови електроуреди?

Ако имате стари излезли от употреба електроуреди (електрическо и електронно оборудване), то бихте могли да се обърнете към лицензираните компании с издадени разрешения по чл. 81, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, които имат ангажимента да организират безплатно извозването им самостоятелно или чрез техни подизпълнители, както и да ви предоставят всички необходими документи, удостоверяващи  законосъобразното им рециклиране.

Защо е необходимо да се рециклират битовите електроуреди?

За производството на битови електроуреди се използват материали, които не са органични и поради тази причина трудно се разграждат в естествена среда.  Голяма част от тях съдържат токсични материали и смесени с другите битови отпадъци, като храна, хартия, метал, пластмаса и други, не могат да бъдат разделени впоследствие и тяхното рециклиране става невъзможно. По този начин се замърсява въздухът който дишаме и се нанасят необратими последици върху околната среда.

Замислете се колко много части и материали съдържа всеки един битов електроуред! Представете си как за направата на всеки нов електроуред, който трябва да замени стария излязъл от употреба уред, трябва да се премине през целия цикъл от добива на материалите, направата на частите, сглабяването, опаковането, транспортирането, продажбата в търговската мрежа, докато накрая достигне до вашия дом. Трябва ли с лека ръка да се изхвърлят старите електроуреди при общите отпадъци, вместо да се предадат за рециклиране и да се ограничи използването на напълно нови ресурси за направата на нови електроуреди?

Като предавате старите и излезли от употреба битовите електроуреди за рециклиране, помагате за опазване на въздуха в района в който живеете да остане чист!

Вижте списък на лицензираните фирми в България за безплатно извозване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и последващото му рециклиране? 

1. “ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. София

E-mail: info(@)greentechbg.com

Решение № ООп–ИУЕЕО–01-00/07.02.2013 г., срок на действие от 07.02.2013 г. до 31.12.2017 г., изм. с Решение № ООп–ИУЕЕО–01-01/12.03.2013 г., изм. с Решение № ООп–ИУЕЕО–01-02/29.08.2014 г.

2. “ЕЛТЕХРЕСУРС” АД, гр. София

e-mail: office@eltechresource.com

Решение № ООп–ИУЕЕО–02-00/25.02.2013 г., срок на действие от 25.02.2013 г. до 25.02.2018 г., изм. с Решение № ООп–ИУЕЕО–02-01/19.05.2014 г.

3. “НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ” АД, гр. София

e-mail: office@nooro.eu
Решение № ООп–ИУЕЕО–03-00/25.02.2013 г., срок на действие от 25.02.2013 г. до 25.02.2018 г., изм. с Решение № ООп–ИУЕЕО–03-01/22.04.2014 г.

4. “ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД, гр. Варна

е-mail: ecology@transins.com

Решение № ООп–ИУЕЕО–04-00/27.02.2013 г., срок на действие от 27.02.2013 г. до 27.02.2018 г., изм. с Решение № ООп–ИУЕЕО–04-01/22.04.2014 г.

5. “ЕКОБУЛТЕХ” АД, гр. София

e-mail: frontoffice@ecobultech.com

Решение № ООп–ИУЕЕО–05-00/05.03.2013 г., срок на действие от 05.03.2013 г. до 05.03.2018 г., изм. с Решение № ООп–ИУЕЕО–05-01/19.05.2014 г.

6. “ЕЛЕКТРООПОЛЗОТВОРЯВАНЕ” АД, гр. Бургас

e-mail: eoop_ead@abv.bg

Решение № ООп–ИУЕЕО–06-00/29.08.2014 г., срок на действие от 29.08.2014 г. до 31.12.2017 г.

7. „ТЕНЕКО РЕЦИКЛИНГ“ ЕООД, гр. София

e-mail: office@teneco-recycling.com

Решение № ООп–ИУЕЕО–07-00/03.07.2015 г., срок на действие от 03.07.2015 г. до 03.07.2020 г.

You May Also Like

2 thoughts on “Кои фирми в България имат лиценз за безплатно извозване на излезли от употреба електроуреди?

  1. Здравейте! Имам пералня Siemens, излязла от употреба. Можете ли да ми помогнете – искам да я предам за рециклиране, а не знам има ли в Плевен фирма за подобни услуги? Благодаря предварително.

    1. Здравейте,
      Можете да подадете заявка за предаване на оборудване на телефон 0800 14100 (безплатен за абонати на български мобилни и фиксирани мрежи), както и на имейл order@makmetаl.eu.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

БългарскиEnglish