fbpx

Проект SMARTEL- професионално обучение за инсталатори на интелигентни системи

Проектът SMARTEL

Информационен ден за популяризиране на проекта SMARTEL

Софийска енергийна агенция – СОФЕНА, съвместно със Съюза по автоматика и информатика „Джон Атанасов“, организират информационен ден по проект SMARTEL. Обучението е безплатно за курсистите и се провежда изцяло онлайн www.smartel-project.eu. Предназначено е за професионална квалификация на лица с интереси в областта на интелигентните системи, измерването, Smart Home решенията, сградната автоматизация, електротехници, инженери, инсталатори на интелигентни системи и др.
Събитието ще се проведе на 29.11.2018 г. в гр. София, ул. „Г.С. Раковски“ № 108 от 9.00 до 17.00 часа в Дома на науката и техниката, ет. 2, зала 3.

Участие ще вземат представители на центрове за професионално обучение от цялата страна, както и преподаватели от учебни заведения и различни експерти и специалисти в сферата на домашната автоматизация.

Основна тема на събитието ще бъде представяне на разработените в рамките на проекта, осъществен по програма Еразъм +, онлайн курс и учебни материали, които са иновативни и включват последните новости в областта на сградната автоматизация.

В следобедната сесия ще се дадат подробни насоки и информация за работа с онлайн версията на 6-те учебни модула и онлайн курс на български език, включващи теми като: домашна автоматизация, мрежи за интелигентни системи за контрол, сензори и изпълнителни механизми, програмиране и инсталиране на „умни“ устройства, които са общодостъпни и онлайн на: https://www.openlearning.com/courses/smartel-mooc-bg-version-/homepage.

Програма на събитието

9:00 Регистрация

9:30 Откриване

9:40 Представяне на програма Еразъм+ и на онлайн професионални обучения за ел. техници и ел. инсталатори, разработени по нея

10:20 Проект SMARTEL – Професионално обучение за електротехници в областта на интелигентното измерване и автоматизация на дома

10:45 Обучителните материали – част 1: Какво е домашна автоматизация; Управление на енергията – Принос на домашната автоматизация за пестене на енергия в дома; Мрежи за интелигентни системи за контрол

11:15 Кафе пауза

11:45 Обучителните материали –част 2: Сензори и изпълнителни механизми; Програмиране и инсталиране на “умни” устройства; Потребителски интерфейс за управление на сгради

12:15 Обяд

13:15 Разделяне на 6 групи според темите на курса и практическа демонстрация на всеки от модулите

15:15 Кафе пауза

15:45 Обмяна на опит между участниците в информационния ден

16:15 Валидиране на учебните материали

16:30 Дискусия

17:00 Край на информационния ден

Повече информация относно предстоящото събитие може да получите от уеб страницата на проекта: www.smartel-project.eu или да се обърнете директно към служителите на СЕА СОФЕНА на тел.: 029434401 или на имейл: office@sofena.com.

Участието в информационния ден е безплатно!

Повече за проекта SMARTEL

Според Евростат, строителният инсталационен сектор  (NACE Rev.2, F) включва над 817.000 предприятия, в които работят 2,8 млн. души, като той генерира 130 млрд. евро добавена стойност в ЕС-28. Монтирането на електрически проводници и инсталации е с най-голяма активност в сектора и осигурява заетост на 1,3 милиона човека, като допринася почти половината от общата стойност в сектора. Електротехниците, освен технически умения, трябва да притежават комбинация от цифрови и екологични умения за изпълнение на инсталирането, поддръжката и програмирането на интелигентните измервателни системи и за енергоефективна автоматизация на дома. Инсталирането на енергоспестяващи интелигентни контролери, които включват и изключват уредите и автоматично и програмируеми системи за климатичен контрол, представляват нови предизвикателства за електротехниците, които не разполагат с необходимите умения за инсталиране и програмиране на тези нови услуги по отношение на енергийната ефективност.

Проект SMARTEL цели да повиши качеството компетенциите и уменията на специалистите в условита на бързо променящия се пазар  на интелигентните измервателни уреди и автоматизация на дома с цел насърчаване на пригодността за заетост и мобилност в рамките на сектора.Чрез онлайн формата, проектът осигурява широко приемане и допринася за подобряване на уменията на инсталаторите чрез предоставяне на подходящо обучение в цяла Европа по икономически ефективен начин.

Цел на проекта SMARTEL

Проектът SMARTEL формира стратегическо партньорство за модернизиране на професионалното образование и обучение (ППО) за електротехници, насочено към:

1. Утвърждаване на ключови компетентности в учебните програми за ПОО

Проектът има за цел да засили допълнително ключовите компетенции за електротехници в ПОО чрез разработване и предоставяне на образователни ресурси и материали за преодоляване на съществуващите потребности от професионални цифрови и зелени умения, в резултат на динамичното навлизане на екологичните технологии в строителния инсталационен сектор в ЕС.

2. Отворено и иновативно образование, обучение, както и работата с младежта в цифровата ера

Проектът е в съответствие с приоритета за разработка на висококачествени безплатни образователни източници (ОOИ) на езиците на партньорство, с цел да се подобри навлизането на информационните компютърни технологии в образованието и обучението, насърчаването на лесен и свободен достъп до предоставянето на ПОО, което позволява повишаване на квалификацията и преквалификацията от електротехници и съответства с изпълнението на целите на Инициативата за отворено образование. По-специално, партньорството ще разработи Масивен отворен онлайн курс (MOOC), за да подкрепя мащабно участие с отворен достъп в дейности по обучение, като насърчава иновативното преподаване и учене чрез нови технологии и цифрово съдържание.

3. Подобряване на достъпа до обучение за всички чрез C-VET

Проектът SMARTEL има за цел също да повиши качеството, доставката и достъпността на професионалното образование и обучение за електротехници, като предоставя насоки и ресурси за гъвкави образователни пътеки. Проектът ще се развива самостоятелно MOOC обучение, което по същество ще подобри достъпа до обучение за електротехници от перспективата на ученето през целия живот и ще подобри качеството и предлагането на ППО в областта. SMARTEL MOOC ще позволи на учащите да персонализират своя лична траектория на обучение в зависимост от техните нужди и приоритети, докато в същото време, свързването на участниците с учебното съдържание, учебните общности и други учащи се значително ще повиши качеството и привлекателността на ученето.

Накрая, специално внимание ще бъде отделено на електротехниците на средна възраст и наближаващите пенсионна възраст електротехници, за които е по-малко вероятно да участват в обучение, отколкото по-младите им колеги. Със създаването на привлекателна методология и използване на партньорската мрежа по проекта, проектът ще мотивира възрастните електротехници, от които строителната индустрия става все по-зависима, за да се справи с нарастващото търсене, да участват в необходимото обучение за ключови технологии за енергийна ефективност, като по този начин насърчаване достъпа на застаряващата работната сила към продължаващото ПОО.

Допълнителна информация за проекта можете да прочетете на страницата на проекта http://smartel-project.eu/bg

You May Also Like

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.