fbpx

Права за ползване

Права за ползване на сайта

Съдържанието (всички текстове), изображения, картинки, таблици, видеа, кодове, бази данни, калкулатори и друга информация публикувана на сайта на www.energbg.com (уеб сайта) са на собственика на сайта, освен ако не е упоменато изрично друго, и са под закрилата на закона за авторското право и сродните му права.
Копирането и споделянето на заглавия, параграфи, или цели текстове на страници и публикации може да става единствено чрез обозначаване на името на автора EnerGbg и предоставяне на линк към оригиналния адрес (URL) от сайта www.energbg.com. Посочването на оригиналния линк от сайта www.energbg.com гарантира запазването на целостта на материала и възпрепятства предоставянето на непълна и неточна информация на потребителите.

БългарскиEnglish