fbpx

20kW без Разрешение за строеж

Улеснена процедура за изграждане на малки ВЕИ

Фотоволтаични централи до 20kW за собствено потребление

Най-после, на 11.01.2023 г. беше прието от парламента на второ четене решението за премахване изискването за „Разрешение за строеж“ за фотоволтаични централи за собствено потребление до 20 kW. Поправката е в Закона за устройство на територията (ЗУТ), която цели облекчаване процедурата за изграждане на малки покривни централи за собствено потребление.

Тази поправка в закона ще облекчи изпълнението на Програмата за безвъзмездно финансиране на 70% от инвестицията за изграждане на фотовлтаични централи до 10,8kW и 100% от инвестицията за изграждане на слънчеви панели за топла вода по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

За тези централи не се изисква и одобряване на инвестиционни проекти.

Депутатите приеха, режимът при инсталацията на фотоволтаици на покриви на къщи за централи до 20 kW за собствено потребление да е уведомителен в две институции – главен архитект на общината по местоположение на имота и електроразпределителните дружества (ЕРП).

Фотоволтаични централи до 1MW

Друга промяна, касаеща изграждането  на фотоволтаични инсталации до 1 MW и извън населените места касае монтажът на инсталациите върху съществуващите сгради и постройки, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции, разположени извън урбанизираните територии. За тях вече няма да се изисква изработване и одобряване на подробен устройствен план (ПУП), което значително ще облекчи режима по присъединяване на такива централи.

Ако имате въпроси във връзка с изграждането на фотоволтаична централа до 20kW не се колебайте да се свържете с нас на тел. 0889969505 или чрез формата за контакт:

Запознат съм и приемам политиката за поверителност на сайта www.energbg.com.

You May Also Like

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.