fbpx

Новите „зелени“ кадри

Сертифицирани инсталатори на фотоволтаици

 

На 27.02. 2020 г.,  на официална тържествена церемония в София се проведе официалното връчване на Удостоверенията за професионално обучение на PV инсталатори по проект GSS-VET.

На церемонията присъстваха представители на: Камара на инсталаторите, Технически университет – София, Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), Европейски институт по труда и Енергиен център София и Център за енергийна ефективност ЕнЕфект. Присъстваха също и около 30 заинтересовани лица от компании, заети в зеления сектор.

Откриване

Събитието беше открито от изпълнителния директор на АУЕР Ивайло Алексиев, който запозна аудиторията с националните приоритети в областата на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. Той изтъкна нарастващата потребност от обучени кадри и създаването на така наречените „Зелени“ работни места, което да допринесе за внедряването на все повече системи за оползотворяване на слънчевата енергия в контекста на европейската политика за насърчаване произвоството на зелена енергия.  Списък на обучените инсталатори ще бъде публикуван на страницата на АУЕР в помощ на нарастващото търсене на услуги в тази област.

Връчване на Удостоверенията

Обучените специалисти получиха Удостоверения за професионална квалификация по Част от професията „Фотоволтаични соларни системи“, професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“, специалност „Възобновяеми енергийни източници“. Удостоверенията се издават от Центъра за професионално обучение към Камарата на инталаторите в България и са валидни за цялата територия на ЕС.

Обучените специалисти споделиха, че техни колеги също биха искали да се включат в подобен курс и да получат достъп до обучителните материали. Също така на церемонията беше споделена и информация за реализирано практическо приложение на придобитите знания – инсталирани 2 сградни PV системи в България.

Обучение за обучители

В същия ден се проведе и информационна кампания за предимствата на зелените професии, политиките за зелена икономика в ЕС и Зелената сделка, обявена от ЕК.

Следобедът бе посветен на обучение на 7 нови обучители по PV инсталации от средни професионани уилища, Университета за архитектура , строителство и геодезия, фирми активни в областта на обучението по ВЕИ.

С цел все по-голямо популяризиране на знанията и предоставяне на възможности на заинтересованите лица от ПОО в страната, организаторите предвиждат  да се даде публичен достъп до обучителните материали в он-лайн Платформата на проекта след приключване на пректа – м. април 2020.

You May Also Like

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

БългарскиEnglish