За нас

EnerGBgЗащо създадохме Платформата ЕnerGbg?

Платформата ЕnerGbg e отговор на потребността от споделяне на повече информация за това:

# Как по-ефективно може да се използва енергията от домакинствата и бизнеса;
# Как може да се намалят сметките за енергия;
# Как може да се редуцира отделянето на вредни емисии в атмосферата.

Цели на Платформата EnerGbg

Платформата EnerGbg цели да:

# Ви помогне в избора на енергийно-ефективни битови електроуреди;
# Покаже как информацията от етикетите за енергийна ефективност на битовите уреди може да помогне за намаляване сметките за енергия;
# Сподели кои сгради според българското законодателство са енергоефективни;
# Припомни полезни съвети за енергийно спестяване у дома;
# Укаже къде можете да намерите финансиране на мерки за повишаване на енергийната ефективност на вашата сграда или кредити за енергийна ефективност;
#Предостави друга полезна информация свързана с енергийната ефективност и чиста околна среда.

Споделено в Платформата EnerGbg

Платформата EnerGbg позволява да споделяте вашия опит, впечатления, мнения и друга информация свързана с енергийната ефективност. Чрез споделяне на добри примери заедно можем да променим своето поведение и навици към по-рационално и природосъобразно потребление на енергийните ресурси в България.


БългарскиEnglish