fbpx

За нас

EnerGBg

Защо създадохме ENERGBG?

Ние сме млада българска компания, създадена в началото на 2017 година, но с над 10 годишен експертен опит в областта на енергийната ефективност. Създадохме компанията с амбицията да допринесем за повишаване на разбирането за ползите от подобряването на енергийната ефективност и да очертаем възможностите за усвояване на потенциала за енергийно спестяване в различни области от живота.

Кои сме ние?

Ние сме ексклузивен партньор за България на чешката компания Energomonitor, s.r.o. www.energomonitor.com, която e производител на интелигентни измервателни устройства (IoT)  за мониторинг на енергията и климата в реално време.

Компанията Energomonitor s.r.o. e създадена през 2011 година в Чешка Република, където обединява усилията на високо квалифицирани IT инженери и експерти в създаването на продукти в областта новите технологии (IoT).

Energomonitor създава ново бъдеще в потреблението на енергия и допринася за създаването на една по-чиста среда за живеене.

От 2018 година сме дистрибутор и на продуктите с марката iNELS на чешката компания ELKO EP Холдинг.

ELKO EP е един от основните Европейски лидери за електро оборудване на жилищни  и индустриални сгради и е в този бранш повече от 24 години. От 2007 г. насам,  компанията е разработила и произвежда своя собствена система от решения за  електрическо окабеляване и контрол на всички видове електроуреди под мотото Smart Home и Интелигентни бизнес решения, наречени iNELS.

ENERGBG е първият в България акредитиран разработчик ICP Industry Project Developer и е част от мрежата ICP Industry Project Developer Network.

Investor Confidence Project (ICP) е европейска инициатива за енергийна ефективност (EE), която има за цел да стандартизира процеса по разработване и документиране на проекти по енергийна ефективност, прилагайки най-добрите практики. ICP подпомага оценката на проекти за ЕЕ по отношение на енергийните им характеристики и гарантира на инвеститорите техническа и финансова целесъобразност на проектите.

Проекти, които отговарят на изискванията на ICP протоколите и са изготвени и верифицирани от акредитирани разработчици на проекти и специалисти за удостоверяване на качеството, се обозначават като –Investor Ready Energy Efficiency™ (IREE) проекти.

ICP ангажира инвеститори в Европа чрез инвестиционната си мрежа, разполагаща с 1,5 млрд. Евро наличен капитал за реализация на ICP проекти. Някои от тях предлагат и стимули за проекти с IREE.

Какви продукти и услуги предлагаме?

1. Проектираме и изграждаме интелигентни системи за дистанционно наблюдение и управление в реално време на:

 • Потреблението на електроенергия, природен газ и вода;
 • Параметрите на микроклимата, като температура, влажност и СО2;
 • Производството на електроенергия от фотоволтаични инсталации;
 • Управлението и автоматизация на системи за осветление, отопление, вода, електроуреди, контрол на достъпа, контрол на присъствие и осветеност, видеонаблюдение, управление на щори, тенти, гаражни врати и др.

2. Консултираме търговци на енергия, задължени лица по Закона за енергийна ефективност, за възможностите за изпълнение на целите им  за енергийно спестяване при крайното потребление на енергия.

3. Провеждаме информационни събития за повишаване на енергийната осведоменост самостоятелно или съвместно с наши партньори. 

Защо създадохме Платформата ЕnerGbg?

Платформата ЕnerGbg e отговор на потребността от споделяне на повече информация за това:

 • Как по-ефективно може да се използва енергията от домакинствата и бизнеса;
 • Как може да се намалят сметките за енергия;
 • Как може да се редуцира отделянето на вредни емисии в атмосферата.

Цели на Платформата EnerGbg

 • Ви помогне в избора на енергийно-ефективни битови електроуреди;
 • Покаже как информацията от етикетите за енергийна ефективност на битовите уреди може да помогне за намаляване сметките за енергия;
 • Сподели кои сгради според българското законодателство са енергоефективни;
 • Припомни полезни съвети за енергийно спестяване у дома;
 • Укаже къде можете да намерите финансиране на мерки за повишаване на енергийната ефективност на вашата сграда или кредити за енергийна ефективност;
 • Предостави друга полезна информация свързана с енергийната ефективност и чиста околна среда.

Споделено в Платформата EnerGbg

Платформата EnerGbg позволява да споделяте вашия опит, впечатления, мнения и друга информация свързана с енергийната ефективност. Чрез споделяне на добри примери заедно можем да променим своето поведение и навици към по-рационално и природосъобразно потребление на енергийните ресурси в България.


БългарскиEnglish