Спестяваме заедно

Save energy with Kalina

Инициатива на EnerGbg да спестяваме заедно.

Вижте как Калина спестява енергия и паричките на мама и тате, като същевременно помага на околната среда да остане чиста!

Калина пести водата

Калина Маринова е на 6 години от гр. София и вече знае, че е важно да спира водата, докато мие своите зъбки. Вижте видеото!

Калина пести енергия от осветление

За да пести енергия и паричките на своите родители, Калинка гаси лампите в своя дом винаги, когато излиза от стаята. Тя знае, че като пести енергия и помага на природата да остане чиста. Вижте видеото!

Веселин Михайлов (13 години)

Креативно приложение за използване на старите неефективни крушки с нажежаема жичка. Макетът е направен с материали от Парк „Иванчова поляна“ край гр. Вършец. Благодарим на Веселин за изпратената снимка и да продължава да твори в същия дух!

Eco maket

Да спестяваме заедно!

Изпратете ни информация под формата на кратък текст, снимки, клипчета за това:

  • Как сте оптимизирали енергопотреблението в своя дом?
  • Как сте намалили сметките си за енергия?
  • Как възпитавате децата си да използват разумно енергийните ресурси?
  • Научили сте нови начини за енергийно спестяване в дома;
  • Всичко друго свързано с енергийно спестяване, което бихте искали да споделите  в Платформата EnerGbg.

Ние се ангажираме да показваме върху Платформата ЕnerGbg най-добрите примери за енергийно спестяване у дома, които се надяваме да окажат положително въздействие върху други домакинства и те също да намалят своето енергопотребление.

БългарскиEnglish