fbpx

Спести енергия с фотоволтаици?

Фотоволтаици на покрива

Оценете потенциала за енергийно спестяване с фотоволтаични модули (панели) произвеждащи енергия за собствено потребление! С помощта на калкулатора EnerGbg за фотоволтаици можете да анализирате предварително ефекта от инсталиране на фотоволтаични панели за собствено потребление и да разберете с колко можете да намалите консумацията на електрическа енергия, произведена от конвенционални източници.

Пресмятанията са съгласно методиката на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за оценка на енергийните спестявания при инсталиране на фотоволтаични модули за собствено потребление, утвърдена със Заповед на Министъра на енергетиката Е-РД-16-684/16.08.2017 г.

За изготвянето на калкулатора са направени следните допускания:

  • Стандартни тестови условия: слънчева радиация – 1000 W/m², температура на клетките – 25 °C, въздушна маса -1.5;
  • Номинална мощност на фотоволтаичния панел – 250 Wp;
  • Среден коефициент за техническият живот на мярката – коефициент на деградация – 0.9;
  • Нетно специфично производство на енергия – 1342 kWh/kWp/year, съгласно последно действащо ценово решение на КЕВР №Ц-17/30.06.2016 г.;
  • Цена за 1 kWh – 0.20 лв./kWh.
  • Коефициент , отчитащ загубите за добив/производство и пренос на електроенергия -3;
  • Коефициент на екологичен еквивалент за електрическа енергия -819 gCO2/kWh

Пресметнете и направете своя информиран избор!

Брой фотоволтаични панели

Приеманията относно техническата ефективност на модулите, инверторите и другите части на системата са направени на базата на данни за най-разпространените технологии. За коректно оценяване на системата е необходимо фотоволтаичните модули да бъдат инсталирани при спазване на изискванията за оптимален ъгъл на  слънчевата радиация, спрямо ефективната площ и азимута, географската ориентация, както и от липсата на засенчване от съседни обекти.

Всяко покачване на цената на енергията ще  Ви генерира допълнителни парични печалби.

You May Also Like

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

БългарскиEnglish