fbpx

Калкулатори EnerGbg за битови бойлери

Пресметнете и направете своя информиран избор!

I. Конвенционални електрически бойлери (водоподгреватели)

ИЗБЕРИ РАЗМЕР И КЛИКНИ ВЪРХУ КАРТИНКАТА!

XS-15 litraS_36 litraM_65 litraL-130 litraXL-210 litra

Изберете размер на бойлера според нуждите от топла вода на вашето домакинство и пресметнете колко енергия, пари и емисии СО2 можете да спестите от замяната на СТАРИЯ неефективен бойлер с НОВ енергоефективен от най-висок клас!

Label heat water vektor-min

Бойлерите имат етикети за енергийна ефективност от 26 септември 2015 година.  За битови нужди са приложими категориите от 3XS до XL. Буквеното обозначение (обявения товаров профил) за всеки конкретен модел бойлер е обозначен върху етикета за енергийна ефективност. Прочетете повече за обозначенията на етикетите за енергийна ефективност за бойлери  тук!

Според изискванията на Директивата за екопроектиране на водоподгреватели и топлоакумулиращи резервоари за гореща вода (Регламент (ЕС) № 814/2013 на Комисията от 2 август 2013 година) от 26 септември 2015 г. се въвеждат следните изисквания:

Изисквания за топлоакумулиращия обем на бойлери с обявени товарови профили 3XS, XXS, XS и S:

Топлоакумулиращият обем не трябва да надвишава стойностите за посочените товарови профили в таблицата:

Обявен товаров профил3XSXXSXSS
Обем литри на водосъдържателя7 литра15 литра15 литра36 литра

Изисквания към количеството на смесената вода при 40 °C за различните товарови профили M, L, XL, XXL, 3XL и 4XL, то не трябва да бъде по-малко от стойностите посочени в таблицата:

Обявен товаров профилMLXLXXL3XL4XL
Смесена вода 40 °C65 литра130 литра210 литра300 литра520 литра1 040 литра
Показателят за енергийна ефективност на конвенционалните бойлери  е ηwh (water heating energy efficiency). Изразява се в проценти и показва отношението между полезната енергия, осигурявана от водоподгревателя и необходимата енергия за нейното генериране. Стойностите на ηwh за класове на енергийна ефективност са различни за различните категории (обявени товарови профили) бойлери. Те са определени с Регламент (ЕС) 814/2013 на Комисията от от 2 август 2013 година.
Например бойлер с товаров профил XL и клас на енергийна ефективност „С“ от скалата с класове енергийна ефективност от „A“ (най-ефективен) до G (най-неефективен) има показател за енергийна ефективност ηwh в диапазона от 38 до 55%. Вижте таблицата!
ηwh,%80≤ηwh<12355≤ ηwh<8038 ≤ ηwh< 5535 ≤ ηwh <3830≤ ηwh < 3527≤ ηwh < 30ηwh<27
Клас ABCDEFG

От 26 септември 2017 година с Директива за екодизайн към свързаните с енергопотреблението продукти (ErP = Energy-related Products) се очаква въвеждането на още по-високи изисквания за енергийната ефективност на топлоакумулиращите уреди.

II. Топлоакумулиращи резервоари за гореща вода (бойлери със серпентина)

Label heat water

Топлоакумулиращите резервоари са обемни бойлери със серпентина, които подгряват водата посредством отоплителен котел, електрически нагревател или комбинация от двете.

Енергийната ефективност на този тип бойлери се определя въз основа на техните топлинни загуби при нулев товар (S) или така наречените статични загуби. Те  се изразяват във Ватове (W) и зависят от обема и класа на бойлера. Вижте повече за видовете бойлери и обозначенията на етикетите за енергийна ефективност тук!Класовете на енергийна ефективност за този тип бойлери са от „A“ (най-ефективен) до „G“ (най-неефективен). 

Например избирайки модел бойлер със серпентина обем 100 литра (XYZ=100L), топлинните му загуби при нулев товар (S,[W]) ще бъдат в посочените граници за съответния клас. Виж таблицата!

S, [W]25<S<3535 <S< 4949 < S< 6969 <S< 8686 <S < 112112<S< 136S > 136
Клас ABCDEFG

*Посочените в таблицата стойности на S са само за бойлер със серпентина обем 100 литра и загръгление до цяло чило.

За да видите разликата между съответните класове бойлери със серпентина и да определите колко енергия бихте спестили, ако замените СТАРИЯ неефективен бойлер с НОВ енергоефективен от най-висок клас използвайте калкулатора EnerGbg за бойлери със серпентина!

Изберете клас на СТАРИЯ и клас на НОВИЯ бойлер и обем на бойлера в литри според нуждите от топла вода на вашето домакинство и натиснете бутона ПРЕСМЕТНИ!

 Направете своя информиран избор!

Heat water vektor serpentina

Изберете класа на СТАРИЯ бойлер!
Изберете класа на НОВИЯ бойлер!
Изберете обем на бойлера, от 50 до 200 литра!

Пресмятанията са изготвени в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 812/2013 на Комисията от 18 февруари 2013 година за стандартни условия на изпитване при работните условия  на топлоакумулиращите резервоари за гореща вода, при които се определят топлинните загуби при нулев товар (standing loss). Калкулаторът няма за цел да замести етикетите за енергийна ефективност за конкретните модели бойлери, които задължително се представят на клиентите от търговците при продажба на бойлери. Калкулаторът Ви дава обща представа за потенциалните възможности за енергоспестяване, като Ви показва разликата между енергоефективен бойлер от най-висок клас и неефективен бойлер нисък клас според скалата за енергийна ефективност.

Вижте още колко енергия, пари и вредни емисии можете да спестите от замяната на СТАРИТЕ битови електроуреди с НОВИ енергоефективни от най-висок клас. 

 

You May Also Like

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

БългарскиEnglish