fbpx

Калкулатор EnerGbg за хладилници

Оценете потенциала за енергийни спестявания от замяната на стар битов хладилник с нов ефективен от най-висок клас!

Пресметнете и направете своя информиран избор!

Въведете обем на хладилната част в литри, 50 - 400 л.
Въведете обем на фризерната част в литри, 0-100 л.
Изберете категория
Изберете класа на СТАРИЯ хладилник!
Изберете класа на НОВИЯ хладилник!

Калкулаторът е универсален за основните четири категории уреди и има за цел да покаже ползите от замяната на старите хладилни електроуреди с нови енергоефективни и не замества етикетите за енергийна ефективност за конкретните модели хладилни уреди.

Икономията на енергия се изчислява като разлика между енергийната консумация на СТАРИЯ и НОВИЯ уред.

Престмятанията са за работа на хладилния уред 365 дни в годината при стандартни условия на изпитване при следните допускания:

 1. Средна цена за ток- 0, 20 лв./kWh;
 2. Коефициент на екологичен еквивалент за България -819 g СО2/kWh.
 3. Индекси на енергийна ефективност за хладилни уреди (EEI):
 • Клас A+++ (21);
 • клас A++(32);
 • клас A+ (41);
 • клас А (54);
 • клас В (74);
 • клас С (94);
 • клас D (109);
 • клас Е (124);
 • клас F (149);
 • клас G (151);

Действителната консумация на електроенергия и разходи зависият от това как се използва уреда и индивидуалната цена на електроенергията. Калкулаторът няма за цел да замести етикетите за енергийна ефективност за конкретните модели хладилници, които задължително се представят от търговците на клиентите при продажба. Калкулаторът Ви дава обща представа за потенциалните възможности за енергоспестяване, като Ви показва разликата между енергоефективен хладилник от най-висок клас и неефективен нисък клас, според скалата за енергийна ефективност.

Показатели за енергийна ефективност за хладилни уреди

Калкулаторът е изготвен в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) №1060/2010 на Комисията от 28 септември 2010 година за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на домашни хладилни уреди, според който на всеки клас от скалата за енергийна ефективност от „A+++“ (най-ефективен) до „G“ (най-неефективен) отговоря диапазон от стойности на Индекса за енергийна ефективност (EEI) (вижте таблицата).

КласИндекс за енергийна ефективност (EEI)
A+++EEI<22
A++22 EEI<33
A+33 EEI<42
A42 EEI<55
B55 EEI<75
C75 EEI<95
D95 EEI<110
E110 EEI<125
F125 EEI<150
GEEI≥150

 

Вижте още колко енергия, пари и вредни емисии можете да спестите с НОВА енергоефективна съдомиялна

 

You May Also Like

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

БългарскиEnglish