fbpx

Как да изберете ефективен климатик за своя дом?

Какво трябва да имате предвид при избор на климатик за дома?

Нзезависимо дали използвате отдавна климатик (климатизатор) или ви предстои да направите избор на най-подходящия климатик за отопление, охлаждане или и за двете, водещ критерий при избора следва да е неговата ефективност. Това означава да консумира минимум електроенергия и да отдава максимум топлина, студ или и двете. В тази посока работят и повечето производители на климатици, които инвестират значителни средства за подобряване ефективността на съвременните климатици за постигане на все по-икономични и ефективни модели климатици.

Изборът на климатик за дома не е лека задача и в повечето  случаи използването на консултант е препоръчително. Преди да се обърнете към консултант (обикновено това са търговците на климатици) е добре да определите кои са вашите приоритети.5 лесни стъпки за избор на климатик за дома

Първа стъпка

При избора на климатик за дома е определяне на неговото предназначение, дали ще се използва само за отопление, само за охлаждане или и за двете отопление и охлаждане.

Втора стъпка

Определяне на необходимата мощност съобразно помещението което ще се отоплява/охлажда т.е. колко kW (киловата) мощност климатик ви е необходим. Това зависи от размера на помещението, топлоизолацията, слънцегреенето и други фактори. Можете да определите необходимата мощност сами или да потърсите услугите на консултант.

Трета стъпка

Вземане на решение колко енергийно-ефективен искате да е вашия климатик. Ефективността на уреда определя какви ще бъдат вашите разходи за ток през отоплителния и/или охладителния сезон. Следва да си отговорите на въпроса кое е по-важно за вас, дали предпочитате евтин климатик с нисък клас на ефективност и после големи сметки за ток или ще предпочетете по-ефективен климатик на по-висока цена и впоследствие да плащате по-малки сметки за ток през годините на неговата експлоатация, изборът е изцяло ваш. Имайте предвид, че енергийно-ефективният климатик се изплаща от икономията на ток по време на експлоатация на уреда.

Евтините климатици, с клас на ефективност „C“ или по-нисък, излизат скъпо през годините на тяхната експлоатация!

Четвърта стъпка

Избор на производител и модел климатик според вашите предпочитания. Освен стандартната класификация по скалата за енергийна ефективност някои производители предлагат и допълнителни опции за ефективност. Програматори, интелигентни интуитивни устройства за контрол и управление на климатика от разстояние, контрол на движение в помещението и др. допълнително понижават разходите за енергия на домакинствата.

Пета стъпка

Избор на квалифициран монтаж, осигуряване на бъдещо гаранционно обслужване и профилактика на климатика през неговия жизнен цикъл. Високото качество на тези услуги определя ефективната работа на климатика и оказва влияние върху вашите сметки за ток за отопление и охлаждане.

Сравнение на годишните разходи за ток при избор на климатик се прави само между еднакви по мощност и предназначение уреди.

Показатели за енергийна ефективност на битови климатици

Новата скала за енергийна ефективност на битовите климатици има класове “A+++” (най-ефективен) до “D” (най-неефективен). Нови характеристики за определяне на ефективността на климатиците са сезонните коефициенти за енергийна ефективност SEER (в режим охлаждане) и SCOP (в режим отопление).

Коефициентът SEER – представлява общият коефициент на енергийна  ефективност, който отчита работата през целия охладителен сезон и се определя като изчисления годишен охладителен товар се  раздели на годишната консумация на електроенергия, използвана за охлаждане.

Коефициентът SCOP изразява общият  коефициент на преобразуване на климатика, който показва ефективността на климатика за целия отоплителен сезон  и  се определя като изчисления годишен отоплителен товар се раздели на годишната  консумация на електроенергия, необходима за отопление.

Вижте таблицата със стойностите на показателите за енергийна ефективност на битовите клематизатори!

КласSCOP (отопление)SEER (охлаждане)
A+++≥5,10≥8,50
A++4,60 ≤ SCOP< 5,106,10≤ SEER<8,50
A+4,0≤ SCOP< 4,605,60≤ SEER< 6,10
A3,40≤ SCOP < 4,05,10≤ SEER< 5,60
B3,10≤ SCOP< 3,404,60≤ SEER< 5,10
C2,80≤ SCOP< 3,104,10 ≤ SEER< 4,60
D2,50 ≤ SCOP< 2,803,60 ≤ SEER< 4,10
E2,20≤ SCOP< 2,503,10≤ SEER< 3,60
F1,90 ≤ SCOP< 2,202,60 ≤ SEER< 3,10
GSCOP< 1,90SEER<2,60

Колкото по-големи са коефициентите SCOP и SEER, толкова по-ефективен е климатика и съответно плащате по-малки сметки за ток.Вижте обозначения на новите етикети за енергийна ефективност за битови климатици за отопление и охлаждане!

Годишните разходи за ток за всеки модел климатик са изобразени на Етиикета за енергийна ефективност. Те са определени въз основа на резултати от стандартно изпитване. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва уреда. Търговците на климатици са задължени при продажбата както в магазинната мрежа, така и онлайн да показват етикета за енергийна ефективност за всеки модел климатик.

Air conditioner

1. Наименование или търговска марка на доставчика (производителя).

2. Модел на уреда.

3. Визуално обозначение на предназначението на климатика, съответно за охлаждане/отопление.

4. Клас на енергийна ефективност.

5. Eнергийни характеристики на уреда

– Мощността на уреда (проектния товар) за охлаждане/отопление [XY,Z,kW] (киловат);

– Сезонният коефициент на енергийна ефективност охлаждане/отопление – SEER/SCOP [X,Y];

Годишна консумация на енергия за охлаждане/отопление [XY, kWh/аnnum](киловат часа/годишно).

6. Излъчваният шум от вътрешното тяло на климатика [YZ,dB] (децибели).

7. Излъчваният шум от външното тяло на климатика [YZ,dB] (децибели).

8. Европейската карта разделена цветово на три климатични зони (среден, по-топъл, по-студен климат). Ефективността на климатиците се влияе от външните температури на климатичната зона, в която са монтирани. Обособени са три зони – Северна, Централна и Южна Европа. Годишната консумация на енергия за отопление зависи от климатичната зона в която климатика е монтиран. България попада в климатична зона с по-студен климат, т.е. синята зона обозначена със синьо квадратче.

9. Номер и година на въвеждане на регламента.

Новите Етикети за енергийна ефективност са въведени с Регламенти (ЕС) № 626/2011 от 4 май 2011 година и 206/2012 от 6 март 2012 година, които важат за климатизатори „въздух — въздух“ с изходна охладителна мощност (или изходна отоплителна мощност, ако уредът е предназначен само за отопление) до 12 kW.

2 thoughts on “Как да изберете ефективен климатик за своя дом?

  1. Здравейте! Искам да Ви поздравя за статията. Събра ли сте много информация, която може да бъде изклюително полезна! 🙂

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

БългарскиEnglish