fbpx

Изграждането на умни и независими слънчеви системи за производство на ток става все по-достъпно

Умни и независими фотоволтаични системи

 • Искате да си пиете кафето, докато слънцето работи за вас…
 • Искате да си произвеждате сами електроенергия и да пестите от сметките за ток към Електрохолд , ЕВН или ЕНЕРГО-ПРО…
 • Искате да сте енерго-независими, като произвеждате сами тока, който потребявате…
 • Искате да подобрите енергийната ефективност на вашето предприятие, административна сграда, бизнес сграда, хотел…
 • Искате да противодействате на резките покачвания на цената на електроенергията за индустрията, като си осигурите собствено производство на електроенергия от слънцето…
 • Искате да наблюдавате колко ток консумирате и произвеждате в реално време на своя компютър, лаптоп, таблет, смартфон….
 • Искате да инвестирате в нещо, което има сигурна възвращаемост…
 • Искате да имате ток, но нямате изградена ел. мрежа до Вашия имот…
 • Искате да се подсигурите, възползвайки се от ниската цена на инвестиция за слънчевите системи сега срещу нарастващите цени на електроенергията в бъдеще…
 • Искате да намалите въглеродния отпечатък, който оставяте…
 • Искате Вие и Вашите деца да живеят в чиста околна среда и да дишат свеж въздух…
 • Искате да сте енергийни граждани…

Тези и още много други подобни причини са достатъчно основание да направите всичко възможно да инсталирате слънчева система (фотоволтаик) за собствено производство на ток във Вашия дом, вила, предприятие, хотел, бизнес или административна сграда, ферма или друг обект.

Умни фотоволтаични системиИзграждането на фотоволтаична система сега Ви позволява да се наслаждавате на ползите от нея през целия й жизнен цикъл, който продължава над 20 години.

Съществуват различни варианти слънчеви системи в зависимост от това какви потребности целят да задоволят. Представяме Ви три основни типа фотоволтаични системи, които могат да задоволят потребностите от електроенергия там, където такава липсва, да спестят енергия от мрежата или инвестиционни с цел продажба на произведената електроенергия и генериране на печалба.

Мини PV системи

Мини PV системите са предназначени да осигурят минимални нужди на домакинствата. Те могат да бъдат разположени, както на покрив, така и на земя. Възможно е и включване на акумулаторни батерии за съхранение на електроенергия и използването и в тъмната част на деня. Също така съществуват и автономни off grid системи за захранване на жилищни и търговски обекти извън града, до които не може да бъде изградена мрежа или инвестицията е твърде голяма и необоснована. Например такива обекти са: вили, ферми, каравани, яхти и др.

Примерна оферта за мини слънчева централа:

Комплектът включва: 4 бр. панели 375Wp всеки, Инвертор SolaX X1 Mini 1.5,  2 броя соларен кабел 4мм2 с МС4 конектори, 15 метра, алуминиева конструкция за керемиден покрив, кабел комуникационен с RJ-45 конектор, 10 метра, ограничител на мощността, smart мониторинг, монтаж и пуск в експлоатация.
Цена: 3800 лв. с ДДС

Възможно е и изграждане на система за обслужване на повече консуматори с по-мощни инвертори и по-голям брой панели. За целта е необходимо системата да се разшири с добавяне или замяна на инвертор, да се добавят акумулатори и фотоволтаични панели.

Мрежови слънчеви системи (GRID)

Мрежовите слънчеви системи се изграждат там, където вече има захранване от ЕЛЕКТРОХОЛД, ЕВН или ЕНЕРГО-ПРО. Те могат да Ви помогнат да намалите сметките си за електричество, да послужат за резервно захранване на определени консуматори (в случай на отпадане или на некачествено ел. захранване) или като инвестиция с цел продажба на произведената електроенергия на ЕРП. Могат да се монтират както на покрива (Rooftop PV), така и на земя (наземни).

Малки фотоволтаични инсталации за собствено потребление (спестяване на енергия)

Фотоволтаичните инсталации за собствено потребление, за разлика от Фотоволтаичните централи, не произвеждат електроенергия с цел продажба. Предназначението на този тип  инсталации е да осигурят електроенергия за задоволяване на нуждите от електроенергия на мястото на производство. Може да се инсталират, както на покриви на къщи, покриви на сгради с различно предназначение или покриви на предприятия, така и на земя.

Може ли да се постигнат енергийни спестявания с фотоволтаична инсталация?

Под подобряване на енергийната ефективност най-често се разбира топлоизолация на сградна обвивка, подмяна на дограма, подобряване на топлоснабдяването, електроснабдяването или като цяло спестяване на енергия чрез различни енергоспестяващи мерки и действия.

В същото време, на производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), като слънцето например, се гледа като на нещо сложно и недостъпно, изискващо големи инвестиции, големи площи земя или покриви на които да се разположат фотоволтаични панели, много време за изграждането им, сложна документация, и ред други предразсъдъци.

Реално обаче, всеки произведен Ват електроенергия от слънцето реално замества (спестява) консумация на същия такъв, но произведен по конвенционален начин (ядрена енергия, природен газ, въглища и др.). Освен това конвенционалния ток допълнително се оскъпява от таксите за пренос и достъп по съществуващата електропреносна и разпределителна мрежа до мястото където ще се консумира. Не бива да се забравя също така, че всеки спестен Ват от мрежата реално намалява отделянето на въглероден диоксид (СО2) и отделянето на други вредни емисии в атмосферата.

При фотоволтаичните инсталации за собствено потребление инсталирани на място в обекта, цялата произведена от слънцето енергия се използва само за собствена консумация. Това се постига чрез ограничение на мощността на инвертора, така че да не позволява връщане на електроенергия в мрежата при по-високо производство от фотоволтаиците от необходимото.

Примерна оферта: GRID с 12 модула и дистанционно online наблюдение включваща:
• 12 фотоволтаични модула всеки по 455Wp монокристални панели;
• Един мрежов инвертор 5 kW;
• Система за ограничаване на инвертора за връщане на мощност в мрежата;
• Оnline наблюдение на производството през смартфон;

• Алуминиева конструкция, кабели, монтаж и пуск в експлоатация.
Цена: 9900 лв. с ДДС

Средногодишният добив от подобна инсталация възлиза на 3640 kWh. Срокът на откупуване зависи основно от цената на електроенергията. Колкото е по-висока цената, толкова по бързо се изплаща инвестицията. Животът на инсталацията е над 20 години.

Посочените примерни оферти са валидни за югозападния район на България.

Ако желаете изготвяне на индивидуална оферта за фотоволтаична система конкретно за вашите нужди, не се колебайте да се свържете с нас на тел. 0889 969 505 или да изпратите запитване чрез формата за контакт.

Запознат съм и приемам политиката за поверителност на сайта www.energbg.com.

Фотоволтаични покривни инсталации за предприятия. Може ли слънцето да намали цената на тока за индустрията?

Поредното шоковото поскъпване на цената на електроенергията постави “на колене” индустрията и бизнеса и постави българските произовдители пред свършен факт.

Масово предприятията и бизнеса купуват необходимата им електроенергия на свободния пазар. Това ги поставя в зависимост от производителите на електроенергия и постоянно покачващите се цени.

Непредвидимата ситуация принуди собствениците на предприятията да купуват електроенергията на българската енергийна борса чрез т.н. сделки в сегмента“ден напред” на нереално високи цени, които на моменти достигнаха и до 200 лв. за Мегаватчас.

Какви са последствията от скока на цената?

Рязкото покачване на цената на електроенергията на свободния пазар може да се окаже фатална за някои малки предприятия, които така или иначе работят на ръба на оцеляването. Ежедневно те са подложени на риск от това цената на електроенергията да е над планираната. Това оказва пряко влияние върху тяхната конкурентноспособност, принудени са да плащат неустойки при неизпълнение на договорните параметри за изпълнения и търпят редица негативи. Факт е, че цената на електроенергията е съществено перо в себестойността на всеки произведен артикул, в който и да е бранш, и съответно рефлектирасилно върху крайната цена.

Производство на електроенергия върху покрива, мисия възможна

В действителност, всяко предприятие или бизнес сграда, което има подходяща и свободна покривна площ може да инсталира върху нея Покривна фотоволтаична инсталация (Rooftop Photovoltaic). Това е т.н. децентрализирано производство на електроенергия, което осигурява независимост и дългосрочната предвидимост, като същевременно намалява риска от неочакваното покачване на цените на борсата.

С произведената електроенергия от слънцето може да се покриват, ако не изцяло, то частично собствените нужди на предприятието, и само недостигащата електроенергия да се купува на свободния пазар. По този начин предприятието си произвежда необходимата за производството му електроенергия и намалява своята зависимост. Успоредно с това спестява енергия от мрежата, спестява пари и редуцира отделянето на вредни емисии в района в който функционира.

Защо да изградите фотоволтаична инсталация на покрива на предприятието?

Изграждането на Покривна фотоволтаична инсталация за собствени нужди е лесно, бързо и достъпно в сравнение с останалите системи за генериране на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници като биогазови инсталации, водноелектрически централи и др.

Освен това:

 • Въвеждането и извеждането от експлоатация може да бъде извършено от почти всяка лицензирана фирма, занимаваща се с тази дейност;
 • Няма разходи за охрана, тъй като системата се изгражда вътре в предприятието;
 • Няма разходи за такса „небаланс“, тъй като произведената електроенергия не се продава;
 • Няма разходи за такси за издаване на гаранции за произход,тъй като произведената електроенергия не се продава;
 • Няма такса фонд „Сигурност на енергийната система“(СЕС);
 • Покривната фотоволтаична инсталация за собствени нужди има дълъг експлоатационен срок от порядъка на 20-25 години, а поради липсата на движещи части, поддръжката е почти нищожна. Оборудването е модулно, така, че в случай на дефект, смяната става в рамките на няколко часа;
 • Произведената електроенергия от такъв тип система е екологично чиста и използването й не оставя въглероден отпечатък;
 • Инвестицията в едно такова съоръжение към днешна дата се изплаща за 7-9 г. в зависимост от спецификата на самата система, като за останалия период на експлоатация на системата се генерира печалба.

Ако желаете повече информация и изготвяне на индивидуална оферта за фотоволтаична система конкретно за вашето предприятие, не се колебайте да се свържете с нас на тел. 0889 969 505 или да изпратите запитване чрез формата за контакт.

Запознат съм и приемам политиката за поверителност на сайта www.energbg.com.

You May Also Like

3 thoughts on “Изграждането на умни и независими слънчеви системи за производство на ток става все по-достъпно

 1. Здравей те можели дами предложите някоя свястна фирма за монтиране на слънчеви панели-инсталачия

 2. Освен безупречната работа на екипа, като екстра получих и невероятно добро отношение!
  Перфектни консултации и качество на обслужване!!! Дай Боже повече такива фирми!!!!

 3. „• Система за ограничаване на инвертора за връщане на мощност в мрежата;“ – защо ?
  Виждал съм системи със реверсивни електромери и по този начин се осъществява запас за тъмната част от денонощието. Без да се продава енергия. Но това не в България. Явно никой не иска да се бори с тези които продават. А да има системата капацитет за производство и да го ограничиш – това си е да купиш панели и да ги натрупаш, ей тъй да си имаш.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.