fbpx

Истината за термопомпите

Термопомпите като вариант за отопление

Какво е важно да знаем за термопомпите?

Със застудяването на времето, все повече се замисляме за това как ще се отопляваме тази зима и търсим най-подходящото и икономически ефективно решение.

Какви са най-често срещаните алтернативи?

Централно топлоснабдяване;
• Локално отопление:
– на природен газ;
– на пелети, дървесен чипс и др.;
– на дърва или въглища;
– на нафта;
• Отопление с електроенергия
– климатици;
– отоплителни електроуреди;
– ел. котли;
– термопомпи;
– подово или инфрачервено отопление и др.

Критерии при избора на отопление

Очертават се няколко важни критерия при избора на вариант за отопление. Ето някои от тях:

• Да е икономично;
• Да е технически осъществимо;
• Инвестицията да е според бюджета ни;
• Да е максимално автоматизирано;
• Да е сигурно и безопасно;
• Да осигурява комфорт и да не замърсява въздуха.

От всички гореспоменати варианти за отопление, най-слабо разпространения вариант и същевременно един от най-ефективните е отоплението с термопомпа. Термопомпата се причислява към инсталациите използващи възобновяеми енергийни източници, тъй като използваните от нея основни енергийни ресурси са: въздуха, водата и почвата.

Какво представляват термопомпите?

Това са системи, които не изгарят енергийни ресурси за да произведат топлина и студ, а използват електроенергия само за да пренасят топлина от едно място на друго. Технологията е подобна на тази на климатиците. Това са вид хладилни машини, изградени от: кондензатор и изпарител, компресор, терморегулиращ вентил и микропроцесорно управление. Процесът на работа на термопомпите е напълно автоматизиран. Имат компактен дизайн, безопасни са и са лесни за управление.

Икономични ли са термопомпите?

Ефективността на термопомпата се определя като съотношение на вложената електроенергия към получената топлинна енергия или студ.  В зависимост от режима в който работи термопомпата, за отопление или охлаждане, се използват два типа коефициенти на преобразуване, които характеризират нейната ефективност.

• COP (Coefficient Of Performance) – коефициент на преобразуване за работа в режим на отопление.
• EER (Energy Efficiency Ratio) – коефициент на преобразуване за работа в режим на охлаждане.

Колкото по-висок е този коефициент, толкова по-ефективна е термопомпата или казано с други думи, ако например коефициентът на преобразуване в режим на отопление СОР =4, това означава, че термопомпата консумира 1 кW електроенергия, за да осигури 4 kW топлинна енергия за отопление.

Heat pump Energomonitor
Дистанционно измерване в реално време на консумацията на електроенергия от термопомпа с уредите Energomonitor

За какво могат да се използват термопомпите?

Оказва се, че термопомпите осигуряват комплексно всичко от което се нуждаем за поддържане на микроклимата и то целогодишно.

Термопомпите осигуряват:

• Отопление;
• охлаждане;
• топла вода.

Видове термопомпи

• Въздух – вода – използват въздуха като ресурс;
• Вода– вода – използват водни ресурси;
• Геотермални – използват ресурсите на почвата.

Вътрешни инсталации

За транспортиране на топлоносителя (водата за отопление и охлаждане) вътре в помещенията се използват водна отоплителна инсталация с радиатори, конвектори или подово отопление. Възможен е и комбиниран вариант.

Къде намират приложение

Термопомпите са подходящи, както за новопостроени, така и за съществуващи домове, къщи, вили, административни и производствени сгради, басейни и др.

Можете да научите повече за видовете термопомпи и да направите своя избор  тук.

Три истини за термопомпите

  • Термопомпите осигуряват комфортен климат целогодишно с минимални разходи за енергия.
  • Термопомпите представляват съвременно екологично решение за задоволяване на човешките потребности от топлина, студ и топла вода.
  • Термопомпите са безопасни и щадят, не само околната среда, но и вашите пари.

You May Also Like

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.