Предвид значението, което ЕС придава на иновациите и екологичния растеж и в поткрепа на „зелените“ умения беше използвана напълно иновативна методиката на обучение. За целта беше създадена  електронна Платформата за он-лайн обучение по проект  GSS – VET. Платформата осигурява найсъвременно обучение чрез използване на нови обучителни технологии и новаторски методики за участниците в проекта.

Пилотни обучения

В периода 20-21-ви януари 2020 година, в София се проведе първото пилотно обучение по проекта GSS – VET за обучение на специалисти по специалността „Фотоволтаични соларни системи“ в конферентната зала на ТУ-София.

В обучението взеха участие над 30 специалиста – инженери, техници на енергийни съоръжения и инсталации и електротехници, включително нашия екип.

Обучението се проведе в 3 различни формата, а именно: