fbpx

Духът на Уасаби (WaSaBi)

Какво е общото между  ”София” (SoFiA) и ”Уасаби”(WaSaBi) ?

Много хора свързват името Уасаби (Wasabi) с лютивата зелена традиционна за японската култура паста.

В тази статия не става дума за японската паста.

Не става дума и за нашата столица София.

Е, какво е общото тогава между двете ще попитате?

Общото е проектът за производство на ЧИСТА ЕНЕРГИЯ, произведена чрез изкуствена фотосинтеза на базата на тънък слой сапунена вода. Това е нова технология за производство на възобновяема енергия, която един ден може да осигури нова чиста среда за живот за цялото човечество и да ни направи напълно независими от изкопаемите горива!

Вижте повече за иновативния проект!

Екип на проекта за изкуствена фотосинтеза

Екипът на проекта е сформиран от изтъкнати учени от цял свят наричащи себе си “Източници на човеколюбие”, това са: д-р Индранийл Сен – Главен изпълнителен директор и мениджър проекти, д-р Ален Кагна – Научен мениджър, Сузана Карп – Неизпълнителен съосновател и консултант и българинът Калин Илиев – Информационни технологии, учени от БАН и др.

Тяхната мисия: да поставят началото и да развиват „Зелени и рушащи статуквото научни иновации“.
Същност на технологията за изкуствена фотосинтеза

Естествена фотосинтеза, както всички знаем, е природен процес, при който под въздействието на слънчевите лъчи и вода въглеродният диоксид (СО2) се преобразува в органични съединения. Такива са листата на дърветата, плодове и др. Дърветата и другите растения от своя страна чрез естествена фотосинтеза, след милиони години се превръщат в изкопаеми горива. Това са горивата, които ние използваме и чието изгаряне оказва негативно влияние върху околната среда и вреди на нашето здраве.

Изкуствената фотосинтеза е технология, която точно копира естествения процес на фотосинтезата в природата. Идеята на проекта е абсорбираният въглероден двуокис чрез подходяща технология да бъде редуциран до кислород и горива, които да заменят изкопаемите горива. При изкуствената фотосинтеза учените от екипа използват за основа вода към която добавят фото-катализатори. Те стават активни, когато върху тях попадне слънчева светлина. Започват две полу-реакции. В едната, водата се разделя на кислород и водородни протони. При другата, се наблюдава редукция на въглеродния диоксид (CO2) на няколко етапа. Първоначално до въглероден оксид, впоследствие до метанол, етанол, метан и др. горива. Заедно тези две реакции представляват изкуствената фотосинтеза.

Въглеродния диоксид (CO2) може да се абсорбира както директно от атмосферата, така и от индустрията, като улавянето и редуцирането му до полезна енергия според учените елиминира необходимостта от добиването и преработването на изкопаеми горива като нефт, природен газ и др. и предотвратява разрушителното въздействие върху земната повърхност.

Откъде идва името WaSaBi  и SoFiA?

Иновативният проект за изкуствена фотосинтеза на базата на тънък слой сапунена вода е на българската компания Wasabi Innovations и се нарича „SoFiА”.

Името „Уасаби“ (WaSaBi – Water and Surface-active Molecules to Design Bio-mimetic Devices) всъщност e заимствано от основната същност на разработката на проекта – водни молекули и молекули на повърхностно-активни вещества, с които се предвижда конструиране на устройства на базата на биомиметиката (от bios — живот, и mimesis — имитирам). Биомимикрията е наука, която се занимава с адаптирането на съществуващи в природата форми в съвременни технологии за нуждите на човешкото общество.

Според създателите на проекта, абривиатурата „СоФиЯ“ (SoFiA – Soap Film based Artificial Photosynthesis) означава изкуствени листа базирани на филм от сапунена вода. Изкуствени са, защото не са истински листа като тези на растенията, но функционират по същия начин, възпроизвеждат (копират) по изкуствен начин процеса на истинската фотосинтеза.

“SoFiA” всъщност ще бъде името на машината за изкуствена фотосинтеза. Устройството ще прави сапунени мехури пълни с въглероден диоксид (СО2), които ще се активират от слънчевата светлина. Именно под въздействието на слънчевата светлина ще се случва магията за разделяне на въглеродния двуокис на кислород и въглероден оксид. Те ще се разделят в два отделни сапунени мехура, единият пълен с въглероден оксид, а другият с кислород. Следващият етап, който устройството ще извършва е да редуцира въглеродния оксид до въглерод и кислород. Уловеният кислород ще се продава или ще се изпуска в атмосферата. Отделеното от кислорода гориво под формата на метанол, етанол, метан  и др. ще се транспортира за допълнителна обработка или директно ще се използва за производство на електричество.

Международен конкурс за социални бизнес идеи Chivas The Venture

Wasabi Innovations е финалист на международния конкурс за социални бизнес идеи Chivas The Venture с общ награден фонд от 1 млн. долара. До финала на конкурса в България са достигнали общо четири български компании сред които е и Wasabi Innovations. Победителят ще има възможност да представи проекта си на големия финал, където ще се надпреварва с излъчените финалисти от 31 държави. Глобалната инициатива на уиски бранда Chivas Regal се организира за трета поредна година. Тя има за цел да стимулира младите хора да развият собствен бизнес, който работи в полза на обществото. Според журито избраните финалисти имат „най-голям потенциал за успех и са съответно с най-добри възможности да предложат работещо решение за справяне с голям световен проблем“.

Коя ще е българската компания, която ще се класира за международния финал на Chivas The Venture, ще разберем на 16 януари 2017 година.

You May Also Like

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.