fbpx

Какво e фотосолар за собствени нужди?

Какво е важно да знаем при избора на мощността на фотоволтаичната инсталация? Планът за възстановяване и устойчивост предвижда до 15000 лв. безвъзмездно финансиране за

Read more

20kW без Разрешение за строеж

Улеснена процедура за изграждане на малки ВЕИ Фотоволтаични централи до 20kW за собствено потребление Най-после, на 11.01.2023 г. беше прието от парламента на второ

Read more

До 15 000 лева за фотоволтаици за домакинствата

Най-после предстои старта на програмата за финансиране на фотоволтаици с пари по Националния план за възстановяване и устойчивост През февруари 2023 г. се очаква

Read more

50% безвъзмездно финансиране

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МСП ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ – BG16RFOP002-6.002 На 3-ти май 2022 г. стартира нова програма за подпомагане на МСП от преработвателната

Read more
БългарскиEnglish