fbpx

Прогнозирайте своите разходи с енергийните калкулатори EnerGbg!

Колко енергия, пари и вредни емисии могат да се спестят от битови уреди, осветление, фотоволтаици?

 

С онлайн калкулаторите EnerGbg можете да пресметнете колко енергия, пари и емисии въглероден диоксид можете да спестите от замяната на СТАРОТО оборудване с НОВО енергоефективно!

FotovoltaiciФОТОВОЛТАИЦИ
С фотоволтаична инсталация на покрива за  производство на ток за собствени нужди пестите от сметките за ток от мрежата. 

Led lampОСВЕТЛЕНИЕ
LED лампите Ви осигуряват същия комфорт на осветеност като лампите с нажежаема жичка, но консумират много по-малко ток! Вижте разликата!

БългарскиEnglish