fbpx

Еко маркировки на ЕС

Върху кои продукти (стоки или услуги) можете да откриете знака Еко маркировка на ЕС?

ECO label_EnerGbgЗнакът за еко маркировка на Европейския съюз е доброволна схема, създадена през 1992 г., насочена към насър­чаване производството и потреблението на продукти с намалено въздействие върху околната среда през целия им жизнен цикъл (Регламент (ЕО) №66/2010 на Европейския парламент и на Съвета). Тя цели да бъде намалено отрицателното въздействие върху околната среда, здравето, климата и природните ресурси. Схемата е предназначена да популяризира, посредством използването на екомаркировката на ЕС, онези продукти, които имат високи екологични показатели.

Схемата за Eко маркировка е създадена, за да даде на потребителите ясна, точна и неподвеждаща информация за състава на продукта и неговото въздействие върху околната среда на територията на целия Европейски съюз. Знакът за екомаркировка означава, че с продуктът/услугата са проведени изпитвания за екосъобразност и въздействие върху околната среда, което  Ви дава гаранция, че той е с доказано високо качество.

Когато купуваме продукти със знака Eко маркировка, ние потребителите, отправяме важен и силен апел към търговците и насърчаваме именно производителите, които са загрижени за опазването на околната среда.

Къде могат да се открият знаците за Еко маркировки на ЕС?

Почистващи препарати

Детергенти за миялни машини, Детергенти за перални машини, Препарати за миене на ръце, Универсални почистващи препарати, Сапуни и шампоани.

Електроуреди

Съдомиялни машини, Перални машини, Прахосмукачки, Хладилни уреди,Телевизори,Персонални компютри, Преносими компютри, Електрически лампи.

Продукти от хартия

Хартия за писане и копиране, Хартия за принтиране, Хартия тип „Тишу“.

Направи си сам

Твърди подови покрития, Бои и лакове за вътрешна употреба, Бои и лакове за външна употреба, Мебели от дърво.

Продукти за дома и градината

Матраци, Подобрители за почви, Растежни среди.

Дрехи и обувки

Изделия от текстил.

Туристически услуги

Услуга „Нощувка на туристи“, Къмпинг услуги.

Смазочни материали

Хидравлични масла смазки.

Избирайки продукти/услуги със знака Еко маркировки на ЕС вие помагате за:

  • Намаляване на електропотреблението. Спестената електроенергия ще е достатъчна за осигуряване на електроенергия на 3,5 милиона домакинства годишно.
  • Намаляване на емисиите на въглероден двуокис (СО2). Количеството се равнява на годишните емисии отделени от 1 милион граждани.
  • Намаляване количеството на опасните вещества. Така може да бъде предотвратено, пречистването на повече от 12000 милиарда литра прясна вода годишно.
  • Намаляването на емисиите на азот, серни оксиди и летливи органични съединени (ЛОС). Изхвърлянето в атмосферата на 17 500 тона азот, серни оксиди и ЛОС годишно може да бъде предотвратено. Така значително биха се намалили рисковете за здравето и околната среда от замърсяването на въздуха.

Ние можем да направим много за околната среда, като съзнателно избираме и купуваме продукти със знака Еко маркировка на ЕС или да предпочитаме зелени туристически услуги, когато почиваме.

Източник: МОСВ

Към етикетите за енергийна ефективност на битови уреди.

You May Also Like

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.