fbpx

Битови фурни – етикети за енергийна ефективност

Колко енергия харчи фурната? 

Ако Вашата битова фурна е стара, над 10 години, тя със сигурност не може да се конкурира с новите предлагани на пазара енергийно – ефективни фурни. Вие ежемесечно плащате за ток или за газ за готвене много повече средства, отколкото ако използвате енергийно-ефективна фурна от най-висок клас.

Независимо дали предпочитате мултифункционална фурна или вентилаторна, свободностояща или за вграждане, важно е да се информирате предварително, освен колко струва уреда и каква е неговата енергийна ефективност. Или казано с други думи да се информирате предварително, колко ток или газ харчи ежемесечно уреда. Важен критерий при избора на фурна следва да е енергийната консумация на уреда.

Изборът на фурна днес определя разходите за ток за експлоатация на уреда в бъдеще!

Етикети за енергийна ефективност на битови фурни

Понастоящем всички предлагани на пазара битови фурни (затворени отделения), независимо дали в търговската мрежа или онлайн, задължително трябва да са снабдени с Етикет за енергийна ефективност. Новите етикети за енергийна ефективност отговарят на Регламент на ЕС №65/2014 от  1 октомври 2013 година.

Скалата за енергийна ефективност на етикетите за битови фурни  е със 7 класа,  от  “А+++” (най-ефективна) до “D” (най-неефективна). На пазара се предлагат  фурни предимно в горния диапазон на ефективност от скалата за енергийна ефективност. Производителите инвестират ежегодно значителни средства за подобряване на ефективността на фурните, с оглед на това да се пестят енергийни ресурси в глобален мащаб и да се щади околната среда.

При онлайн продажба на фурни, цветът на стрелката съответства на цвета на класа от скалата за енергийна ефективност в който моделът попада (от тъмнозелен към червен).

Индекс за енергийна ефективност (EEI) на битови фурни

Ефективността на битовите фурни, за разлика от другите битови уреди, се отчита на цикъл, а не на годишна база. Показателят за ефективността на уредите е индексът за енергийна ефективност (ЕЕI).

Избирайки фурна клас “A+“ вместо клас С” вие спестявате над 50% от разходите за енергия всяка година за целия жизнен цикъл на фурната.

В таблицата са представени стойностите на индекса за енергийна ефективност на битовите фурни.

Индекс (ЕЕI)EEI <4545 ≤ EEI < 6262 ≤ EEI < 8282≤ EEI < 107107≤ EEI < 132132≤ EEI <159EEI ≥ 159
КласA+++A++A+ABCD

Стандартната енергийна консумация на фурните (затворените отделения) се определя като консумацията на енергия се измерва за един стандартизиран цикъл. Измерванията се правят при два режима конвенционален  – без вентилатор и принудителна циркулация – с вентилатор, ако има такъв, чрез нагряване на стандартизиран товар, напоен с вода. Проверява се дали температурата вътре в затвореното отделение на фурната достига заданието на термостата и/или на контролния дисплей на фурната в рамките на изпитателния цикъл. Консумацията на енергия за един цикъл съответства на режима с най-добри показатели (конвенционален режим или режим с принудителна циркулация).

Ежегодно битовите фурни извършват приблизително 350 цикъла. Така например битова фурна клас A+” с индекс за енергийна ефективност EEI=82 и среден обем 50 литра, изразходва 0,62 kWh енергия за един цикъл или за 350 цикъла годишно би изразходила общо 218,12 kWh годишно електроенергия. При средна цена на електроенергията 0,20 лв./kWh това би означавало 43,6 лева годишно.
Същата фурна, но клас “C” с индекс за енергийна ефективност EEI=159 и среден обем 50 литра, изразходва 1,21 kWh енергия за един цикъл или за 350 цикъла годишно би изразходила общо 422,94 kWh годишно електроенергия. При средна цена на електроенергията 0,20 лв./kWh това би означавало 84,6 лева годишно.

Вижте още обозначенията на Етикета за енергийна ефективност на битови фурни

label_ovens_electric-t-min

 

1. Наименование или търговската марка на доставчика (производителя).

2. Модел на уреда.

3. Знак, който показва източника на енергия на фурната (електричество или газ).

4. Клас на енергийна ефективност на затвореното отделение на битова фурна.

5. Обемът на фурната в литри [YZ, l] (литри).

6. Консумация на енергия за 1 цикъл, при работа на фурната без и със вентилатор [X.YZ, kWh/cycle] (киловат часа/цикъл).

7. Годината на въвеждане на етикета и номера на регламента.

You May Also Like

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

БългарскиEnglish