fbpx

Как да изберете енергоефективен хладилник за своя дом?

От какво зависи консумацията на енергия от хладилника?

Хладилникът е основен електроуред във всеки дом. Той работи 24 часа в денонощието, 365 дни в годината. Необходимо е много внимателно да бъдат прецезирани нуждите на семейството при избора на обем на хладилника, тъй като ненужно големият обем на уреда оказва пряко влияние върху сметките за енергия на домакинството. При съвременните хладилници хладилната част и отделението за замръзени продукти са отделни.

Ефективният и съобразен с нуждите на домакинството хладилник може да ви спести над 70% от сметките за електроенергия.

Домашните хладилни електроуреди поддържат постоянни температури в различните отделения, подходящи за съхранение на различни типове хранителни продукти и напитки. Различават се няколко вида хладилни електроуреди:

Refrigerator with label-min

-Хладилни електроуреди само с отделение за съхранение на хранителни продукти с температура от около 5 градуса Целзий.

-Комбинирани хладилни електроуреди хладилник с фризер с отделение за съхранение на хранителни продукти и отделение за замразяване. В отделението за замразяване (фризерна част или камерата) се поддържа постоянна температура от около -18 градуса Целзий. Камерата може да бъде както в горната част на уреда, така и в долната – в зависимост от модела.

-Хладилни електроуреди само с отделение за замразяване. Това са така наречените фризери.

-Хладилни електроуреди за съхренение на вино. Това са специални уреди с едно отделение за съхранение, които поддържат постоянна подходяща температура в цялото отделение.

Категории хладилни уреди

Домашните хладилни електроуреди са класифицирани в 10 категории в зависимост от видовете отделения за съхранение. Категорията не зависи от броя на вратите и/или чекмеджетата на уреда.

Категорията на всеки тип хладилен електроуред оказва влияние на годишната енергийна консумация на уреда.

1Хладилник с едно или повече отделения за съхранение на пресни храни
2Хладилник-охладители, охладители и охладители за вино
3Хладилник-охладител за лесно развалящи се храни и хладилник с отделение с 0 звезди
4Хладилник с отделение с 1 звезди
5Хладилник с отделение с 2 звезди
6Хладилник с отделение с 3 звезди
7Хладилник – фризер
8Вертикален фризер
9Фризер тип ракла
10Многофункционални и други хладилни уреди

Категориите на уредите (броят звезди) се изобразяват със звездички върху етикетите за енергийна ефективност.

Показател за ефективността на хладилниците е Индекса за енергийна ефективност (ЕЕI) за хладилни уреди

На всеки клас от скалата за енергийна ефективност отговаря диапазон от числови стойности на Индекса за енергийна ефективност. Те са определящи за това, колко ток ще харчи уреда през времето на неговата експлоатация.

Вижте таблицата със стойностите на показателите за енергийна ефективност на хладилните уреди!

КласИндекс за енергийна ефективност (EЕI)
A+++≤ 22
A++22≤ EEI< 33
A+33≤ EEI< 42
A42≤ EEI < 55
B55≤ EEI< 75
C75≤ EEI< 95
D95≤ EEI< 110
E110≤ EEI< 125
F125 ≤ EEI< 150
GEEI≥ 150

Как да четете етикетите за енергийна ефективност за хладилни уреди?

Всички хладилни електроуреди от гореизброените видове са сертифицирани с Регламент №1060/2010 на Европейската комисия и се продават с Етикети за енергийна ефективност. Етикетите са еднакви за всички страни от Европейски съюз. При разпространението на тези уреди в магазинната мрежа, както и при онлайн търговията, търговците са задължени да ви предоставят Етикет за енергийна ефективност за всеки модел електроуред. Етикетите за енергийна ефективност се осигуряват от доставчиците на електроуреди и са изготвени в съответствие с ясно регламентирани стандартни експлоатационни показатели за всеки тип електроуред.

Етикетите за енергийна ефективност ви помагат да направите своя информиран избор по отношение на енергийната консумация и ефективността на уреда още преди неговото закупуване.

Видове Етикети за енергийна ефективност

Съдадени са общо три вида етикети за битовите хладилни уреди. Етикети за енергийна ефективност на хладилниците и фризерите – 2 вида и етикети за енергийна ефективност за уредите за съхранение на вино.

Хладилници и фризери за дома

Въведени са две скали за енергийна ефективност на домашните хладилници:

  • 7-степенна скала от „А+++“ (най-ефективен) до „D“(най-неефективен) и
  • 10-степенна скала с класове от „A+++“ (най-ефективен) до „G“(най-неефективен).

В магазинната мрежа можете да срещнете и от двата типа етикети.

7 – степенна скала за енергийна ефективност с класове от „A+++“ (най-ефективен) до „D“ (най-неефективен)

7label_refrigerators_t-min

1. Производител (бранд).

2. Модел на уреда.

3. Клас на енергийна ефективност.

4. Годишна консумация на енергия [XYZ, kWh/annum] (киловат часа/годишно).

5. Обем на отделението за съхранение на продукти без замразяване [XYZ,L] (литри).

6. Обем на отделението за замразяване и категорията звезди на хладилния уред [YZ,L](литри). Когато хладилният уред няма отделение за замразени храни, се изписва само L.

7. Излъчваният от електроуреда шум [YZ,dB] (децибели).

8. Номера и годината на въвеждане на регламента.

 

 

10 – степенна скала за енергийна ефективност има класове от „A+++“ (най-ефективен) до „G“ (най-неефективен)

10label_refrigerators-t-min

1. Производител (бранд).

2. Модел на уреда.

3. Клас на енергийна ефективност.

4. Годишна консумация на енергия [XYZ, kWh/annum] (киловат часа/годишно).

5. Обем на отделението за съхранение на продукти без замразяване [XYZ,L] (литри).

6. Обем на отделението за замразяване и категорията звезди на хладилния уред [YZ,L](литри). Когато хладилният уред няма отделение за замразени храни, се изписва само L.

7. Излъчваният от електроуреда шум [YZ,dB] (децибели).

8. Номера и годината на въвеждане на регламента.

Етикет за енергийна ефективност на уреди за съхранение на вино

Етикетът за енергийна ефективност на уредите за съхранение на вино е в скалата от A+++ (най-ефективен) до G (най-неефективен).

label_wine_coolers_t-min

1. Производител (бранд).

2.Модел на уреда.

3. Клас на енергийна ефективност.

4. Годишна консумация на енергия [XYZ, kWh/annum] (киловат часа/годишно).

5. Обем на уреда, изразен в количество стандартни бутилки вино за съхранение [xXYZ] (брой бутилки).

6. Излъчваният от електроуреда шум [YZ, dB](децибели).

7. Номера и годината на въвеждане на регламента.

You May Also Like

One thought on “Как да изберете енергоефективен хладилник за своя дом?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

БългарскиEnglish