fbpx

Новите етикети за битови електроуреди

Нова скала от A до G

Въвежда се обща и унифицирана енергийна скала за всички продукти, подлежащи на енергийно етикетиране, включваща класове от A до G. Повече няма да има разширения с плюсове от типа „клас A+“. Също така се повишават изискванията към конкретните енергийни класове и според новите етикети съществуващите на пазара най-енергоефективни модели ще заемат основно класовете B и C.

Промените са съгласно Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2017 за определяне на нормативна рамка за енергийно етикетиране и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС в Наредба за енергийното етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението.

Етикетът ще бъде свързан с новата продуктова база данни на ЕС (EPREL), посредством QR код. Базата данни предоставя на потребителите, търговците и органите за пазарен надзор допълнителна информация за етикетираните продукти.

Смяната на етикетите ще става поетапно в рамките на няколко години, като започва със следните продуктови групи през 2021 г. –

От 1 март 2021 г.

  • Битови хладилници и фризери;
  • Перални машини и перални машини със сушилня;
  • Съдомиялни машини;
  • Телевизори и електронни екрани,

От 1 септември 2021 г.

  • Светлинни източници.

За останалите групи продукти, подлежащи на енергийно етикетиране, сред които климатични инсталации, барабанни сушилни машини, прахосмукачки, бойлери за гореща вода, отоплителни уреди и др., нови етикети ще се въведат след привеждането в сила на съответните регламенти на ЕС. Очаква се това да се случи след 2022 г.

You May Also Like

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.