fbpx

Кои битови уреди имат етикети за енергийна ефективност? Как да ги четем?

Какво ни показват етикетите за енергийна ефективност на битовите уреди? Кои уреди са сертифицирани?

label_dishwashers

Потреблението на електроенергия от домакинските електроуреди е значително в целия Европейски съюз (ЕС). Още през 90-те години на миналия век, Европейската комисия (EК) създава първите Етикети за енергийна ефективност. Те са еднакви за всички страни от ЕС. Тяхното предназначение е да информират потребителите за ефективността на електроуредите и да ги насърчат да закупуват възможно най-икономичните от тях. ЕК, чрез Европейското законодателство, регламентира основните категории битови електроуреди.

Към 2016 година има създадени регламенти на ЕК за следните битови електроуреди: хладилници и фризери, уреди за съхранение на вино, климатици, перални, сушилни, съдомиялни, фурни, абсорбатори, телевизори, прахосмукачки и бойлери. Доставчиците и търговците на тези категории електроуреди са задължени с Европейското законодателство да показват по подходящ начин Етикета за енергийна ефективност за всеки предлаган на пазара модел, независимо дали се продава на място или онлайн.

Етикетите за енергийна ефективност са създадени за да ни помогнат да изберем най-ефективните битови уреди за своя дом. Когато използваме ефективни битови уреди харчим по-малко ток и вода, плащаме по-малки сметки за енергия и вода и не на последно място щадим околната среда. Информацията в тях също цели да ни насърчи да заменим старите неефективни уреди с нови икономични.

Изисквайте от търговците да ви показват Етикетите за енергийна ефективност на сертифицираните битови електроуреди, така се информирате и планирате своите годишни разходи за енергия и вода преди тяхното закупуване!

За какво можем да се информираме от Етикетите за енергийна ефективност?

Етикетите за енергийна ефективност ни помагат да се инфомираме за:

  • колко ток или газ харчи уреда годишно;
  • колко вода изразходва;
  • излъчваното ниво на шум;
  • има ли интелигентно управление;
  • какви са топлинните загуби (за бойлерите);
  • други важни характеристики.

Колкото по-малко енергия харчат електроуредите, толкова по-малко вредни емисии се излъчват в атмосферата!

Защо са различни етикетите за различните категории битови уреди?

Първоначално битовите електроуреди са били класифицирани в скала от „А“ до „G“, съответно най-ефективен е бил клас „А“, а най-неефективен – клас „G“. През 2010 година Европейската комисия въвежда нови регламенти за етикиране на битовите електроуреди. Новите етикети са подобрени с нов по-разбираем за всички европейски страни дизайн, като са добавени вече и допълнителни класове „А+“, „A++“ и „A+++“ на някои категории битови уреди. Всяка категория уреди: перални, съдомиялни, хладилници и др. има различна скала. Видът на етикета за отделните категории уреди също е различен. Съответно при една категория уреди най-висок клас e „A+++“, а за друга най-високият клас е „A“.

Индекси за енергийна ефективност (EEI)

На всеки клас от скалата за енергийна ефективност, за всяка категория електроуреди, съответстват Индекси за енергийна ефективност (EEI). Например всички модели перални (независимо кой е производителя) с клас на енергийна ефективност „А++“ имат индекс за енергийна ефективност в диапазона 46≤EEI<52. Вижте таблицата!

Индекс ЕЕIEEI <4646 ≤ EEI < 5252 ≤ EEI < 5959 ≤ EEI < 6868 ≤ EEI < 7777 ≤ EEI < 87EEI ≥ 87
КласA+++A++A+ABCD

Индексите се определят на база стандартен разход на енергия при точно определени условия на изпитване за всяка категория уреди.

С помощта на калкулаторите EnerGbg можете да пресметнете колко енергия, пари и емисии въглероден диоксид можете да спестите от замяната на СТАРИТЕ електроуреди с НОВИ енергоефективни от най-висок клас и да направите своя информиран избор.

Визуални обозначения върху етикетите за битови уреди – пиктограми

Поради многообразието от езици в европейските страни и за улеснение на потребителите, „езикът“ на етикетите е унифициран чрез Пиктограми (визуални обозначения чрез картинки). Те позволяват лесно възприемане и сравняване на техническите характеристики на уредите. Допълнително, за по-лесно възприемане на етикетите от потребителите, се използват и цветови обозначения за изобразяване на класовете за енергийна ефективност. Те варират от червено (най-неефективно) към зелено (най-ефективно). Тази тенденция за цветово обозначение е запазена и при дизайна на етикетите от 2010 година. При онлайн продажбите, търговците имат задължение да показват класа на уреда с цветна стрелка в съответствие с цвета на класа на който отговаря.

Какво следва в бъдеще?

Очаква се разработването на нови по ясни за потребителите етикети и добавянето на все повече регламентирани категории електроуреди.

През 2016 година отново се заговори за преработка на вида на етикетите за енергийна ефективност. За да станат по разбираеми за потребителите всички категории битови електроуреди се предвижда да се приведат към една и съща скала от „A“ до „G“. Промяната е възможно да се случи не по-рано от 2020 година.

You May Also Like

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

БългарскиEnglish