fbpx

Как да разпознаем кои уреди са енергофективни?

Енергоефективните уреди пестят енергия, пари и вредни емисии 

За обозначаване ефективността на домакинските електроуреди се използват Етикети за енергийна ефективност. Първите етикети за енергийна ефективност са създадени от Европейската Комисия още през 90-те години с идеята да стимулират енергийно спестяване от битовите електроуреди в страните от Европейски съюз.

Към 2016 година етикети за енергийна ефективност са регламентирани за следните битови електроуреди: перални, съдомиялнисушилни, хладилници, фризери, уреди за съхранение на вино, климатици, бойлери, телевизори, фурни, абсорбатори, прахосмукачки 

Вижте как изглеждат етикетите за енергийна ефективност на различните категории уреди!

Peralnia s etiket-minПЕРАЛНИ МАШИНИ
Колко енергия и пари харчи една пералня зависи основно от нейния капацитет (оптималното тегло сухо пране в килограми), което тя може да поеме за извършване на един цикъл.sadomialna s etiket-minСЪДОМИЯЛНИ МАШИНИ
Мит е, че съдомиялната хаби много ток и вода и е по-евтино да мием съдовете на ръка. Годишните енергийни разходи на съдомиялните машини зависят основно от капацитета на уредите (броя комплекти, които могат да измият).

Sushilna s etiket-minСУШИЛНИ МАШИНИ
Изборът на сушилна машина клас „A+++“ вместо клас „А“ може да Ви осигури над 60 % икономия на енергия годишно.
Klimatik s etiket-minКЛИМАТИЦИ
Ефективността на климатиците се влияе от външните температури на климатичната зона в която се монтират.

Furna s etiket-minФУРНИ
Избирайки фурна клас “A+“ вместо клас “С” спестявате над 50% енергия всяка година за целия жизнен цикъл на фурната.

Hladilnic s etiketХЛАДИЛНИ УРЕДИ
Хладилниците и фризерите имат две скали за енергийна ефективност: 7-степенна скала от „А+++“ (най-ефективен) до „D“(най-неефективен) и 10 – степенна скала с класове от „A+++“ (най-ефективен) до „G“(най-неефективен).

Heat waterБОЙЛЕРИ
Средногодишната консумация на електроенергия за подгряване на вода с бойлер за четиричленно домакинство е приблизително 1500 kWh годишно. Може ли да се намали консумацията на енергия без ограничаване на потреблението?

TV s etiket-minТЕЛЕВИЗОРИ
Консумацията на енергия от телевизора зависи основно от видимия екран по диагонал, изразен в сантиметри/инчове.БългарскиEnglish