fbpx

100% финансиране за енергийна ефективност на твоя дом

Защо да търсите финансиране за енергийна ефективност?

Писна ли Ви да плащате големи сметки за парно, газ или ток например и да изхвърляте доставената топлина през прозорците, стените, покрива или през комина? Вече сте наясно, че вероятната причината за това е в ниската енергийна ефективност на дома.  Взели сте решение да подобрите ефективността на своя дом, да плащате по-малки сметки за енергия и да осигурите по-чист въздух за Вас, Вашите деца и внуци.

Чудесно, първата стъпка вече е направена!

Следващата стъпка е да предприемете действия за осигуряване на финансиране и подобряване ефективността на Вашия дом.

В няколко поредни публикации ще Ви покажем съществуващите възможности за предоставяне на финансиране на физически лица за повишаване на енергийната ефективност в дома. Ще Ви представим Програмата за енергийна ефективност за дома REECL, Програмата Desiree gas за газификация на дома, възможностите за кредитиране на физически лица от Фонда за енерегийна ефективност и възобновяеми източници и др.

Програма за енергийна ефективност за домакинства REECL (Residential Energy Efficiency Credit Line)

Важно: Предстои промяна на условията, участващите банки и параметрите на Програмата REECL. За повече информация, моля следете страницата на Програмата REECL

REECLПрограмата REECL предоставя едновременно кредит и безвъзмездна финансова помощ (грант), като по този начин осигурява 100% финансиране на изпълнението на проекти за повишаване на енергийната ефективност за българските домакинства.

Кой осигурява средствата?

Безвъзмездните средствата се осигуряват от Международния фонд Козлодуй (МФК), чрез Европейската банка за възстановяване и развитие с участието на Министерството на енергетиката.

Кредитите се осигурават от две утвърдени български банки-банки участници:

 • Обединена българска банка (ОББ)
 • Банка Пиреос България

Банката оценява кредитоспособността и допустимостта на предложения от Вас проект за енергоспестяване. При успешна оценка се сключва договор за кредит „Енергийна ефетивност“ по условията на избраната банка.

Безвъзмездната помощ (гранта) е процент от главницата на кредита. Той се приспада след успешно завършване на проекта и след окончателно изпълнение на условията на програмата. Според условията на програмата, грантът може да се предостави единствено в комбинация с използването на кредит „Енергийна ефективност“ от банките участници в програмата.

Колко е безвъзмездното финансиране?

При спазване на правилата и условията на Програмата REECL, кредитополучателите имат право да получат помощ в размер на 15% от главницата на кредита за доставка и монтаж на енергоспестяващите мерки, които се изпълняват в къщи с едно или две самостоятелни жилища, или до 15% при внедряване на проекта в многофамилни жилищни сгради. Подробности по условията за определяне и изплащане на безвъзмездната помощ можете да намерите на страницита на програмата REECL

Каква е максималната помощ, която може да бъде усвоена?

 • Максималната кумулативна безвъзмездна помощ за едно физическо лице е левовият еквивалент на €5,000, а за юридическо лице – €200,000.
 • Максималната кумулативна сума на кредитиране на обект еднофамилна или двуфамилна къща не може да превишава левовия еквивалент на  €50,000, а за многофамилен блок – €1,000,000.

Кой може да кандидатства?

 • Домакинствата;
 • Сдружения на етажни собственици;
 • Фирми за услуги (професионални домоуправители, фирми изпълняващи договори за енергийно спестяване с гарантиран резултат – ЕСКО, предприемачи и строители)

Какви енергоспестяващи мерки се финансират по програмата?

 • Енергоефективни прозорци;
 • Изолация на стени, подове и покриви;
 • Термопомпени климатични системи;
 • Ефективни печки и котли на биомаса;
 • Слънчеви нагреватели за вода;
 • Ефективни газови котли и газификационни системи;
 • Интегрирани в сградата фотоволтаични системи;
 • Абoнатни станции и сградни инсталации;
 • Рекуперативни вентилационни системи и енергоефективни асансьори.

Кредити и безвъзмездни средства се предоставят само при условие, че се монтират нови допустими (от списък) системи и съоръжения за подобряване на енергийната ефективност, които не са рециклирани или реновирани. Средствата се изплащат след завършване на монтажните работи и след проверка на тяхното изпълнение от независим консултант. Частичното изолиране на отделни апартаменти в многофамилни жилищни сгради не е допустимо.

Кой изпълнява енергоспестяващите мерки?

Енергоспестяващите мерки се изпълняват от специално регистрирани за целта допустими (от списък) изпълнители, които притежават съответните лицензии за доставка и инсталиране на избраното оборудване, застраховки, разполагат с необходимия квалифициран персонал, имат капацитета да поддържат инсталираното оборудване, осигуряват и спазват необходимото качество, срокове и бюджети.

Какъв е срокът за отпускане на безвъзмездната помощ?

Срокът за получаване на гранта е максимум 4 месеца от датата на отпускане на кредита от банката и след констатиране на успешно завършване на проекта. За сгради в строеж максималния срок е срокът за въвеждане на сградата в експлоатация.

За какви типове жилища се отпуска финансиране?

  • Съществуващи къщи, с едно или две самостоятелни жилища, в които се прилагат поне две допустими мерки за цялостно подобряване на сградни ограждащи елементи и/или инженерни системи на сградата;
  • Съществуващи многофамилни жилищни сгради с поне три самостоятелни жилища, в които се изпълнява цялостно подобряване на сградни ограждащи елементи и/или инженерни системи;
  • Къщи в строеж, с едно или две самостоятелни жилища, които са проектирани да бъдат енергоефективни, т.е. имат високи клас енергийна ефективност, доказана със сертификат за проектни енергийни характеристики на сградата;
  • Многофамилни жилищни сгради в строеж, които са проектирани да бъдат енергоефективни, т.е. имат високи клас енергийна ефективност, доказана със сертификат за проектни енергийни характеристики на сградата.

Преди изпълнение на енергоспестяващи мерки е необходимо да се направи обследване за енергийна ефективност с помощта на специализирани за тази цел обследващи компании. Те ще препоръчат най-подходящите за конкретната сграда мерки и ще направят енергийна и финансова оценка на инвестицията и очакваните ползи от изпълнението на мерките.

Какви са необходимите документи за кандидатстване по Програмата?

За кредита:

Искане за кредит, в което да са записани всички задължителни реквизити и декларативни текстове:

За обекти „къща в строеж” или „блок в строеж”: инвестиционен проект, разрешение за строеж, сертификат за проектни енергийни характеристики на сграда;

За обекти „къща в ремонт” или „блок в ремонт”: проектна документация и оферти, които трябва да съдържат:

 • имената на кредитоискателя;
 • пълен адрес на монтаж;
 • данни на доставчика – име, регистрационен номер, адрес и телефон;
 • пълно наименование и описания на технологията, подробни технически характеристики (технически проект за сложни решения), спецификация и описание на основните и допълнителните съоръжения и материали;
 • дата, валидност, име и подпис на издателя на офертата, печат на фирмата.

За гранта:

След приключване на строително-монтажните дейности в дома трябва да изискате от фирмата- изпълнител следните документи:

За сгради в ремонт:

 • Искане за безвъзмездна помощ;
 • Протокол за извършените работи. В протокола за извършени работи задължително трябва да се съдържат трите имена и адрес на клиента, пълен и точен адрес на монтаж, пълно и точно наименование на монтираните технологии, подробно описание на извършените дейности и използвани основни и допълнителни съоръжения и материали, дата на приключване на проекта, име и подпис на лицето, изготвило протокола и печат на фирмата.
 • Фактура – Оригинал;
 • Касов бон или платежно нареждане.

За сгради в строеж:

 • Искане за безвъзмездна помощ;
 • Удостоверение за въвеждане в експлоатация;
 • Технически Паспорт;
 • Сертификат за енергийни характеристики на сградата.

Документите следва да представят на кредитния служител препоръчително в тримесечен срок, но не повече от четири месеца, след датата на отпускане на кредита или не по-късно от срока, определен в договора за кредитиране.

Къде може да се подадат документи за кандидатстване за кредит и грант?

В клоновете на участващите банки или в офисите или магазините на фирми-партньори на участващите банки.

Важно е да знаете още…

Средствата по Програмата REECL са ограничени. Кредити и безвъзмездна финансова помощ по Програмата REECL се предлагат до 31 декември 2018 г.

Повече информация можете да прочетете от страницата на програмата www.reecl.org.

EnerGbg.com не носи отговорност при промяна на информацията и параметрите за кандидатстване по програма REECL.

Вижте как можете да се възползвате още и от 30 % безвъзмездно финансиране за газификация на дома по проект Desire Gas.

You May Also Like

4 thoughts on “100% финансиране за енергийна ефективност на твоя дом

 1. Моля дайте телефон за контакт.Или се свържете с мен на тел. 087 677 ****

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

БългарскиEnglish